Cemal Reşit Rey

 

Cemal Reşit Rey hayatı ve eserleri hakkında bilgiler

Türk bestecisi (Kudüs 1904-Istanbul 1985). Küçük yaşta müzik öğrenimine başladı. İlk bestesini 8 yaşındayken yaptı (1912). Paris’e giderek Marguerite Long’un öğrencisi oldu (1913). Birinci Dünya savaşının çıkması üzerine İsviçre’ye yerleşti (1914). Lise öğreniminin yanı sıra beş yıl Cenevre konservatuvarma devam etti. Yeniden Paris’e dönerek (1919) çeşitli öğretmenlerden müzik estetiği ve orkestra yöneticiliği dersleri aldı. Türkiye’ye dönünce İstanbul konservatuvarma piyano ve kompozisyon öğretmeni oldu (1923). Kendi kurduğu yaylı çalgılar orkestrasını bugünkü Şehir orkestrası haline getirdi. İlk eserlerinde türk halk müziğinden ilham aldı. Halk türkülerini armonize eden ilk türk bestecisidir. Daha sonra kontrapunto sistemine önem verdi. Bu dönem eserlerinde mistik bir özellik sezilir. Son eserlerinde yerli renklere hemen hiç rastlanmaz. Eserleri: ooeralar (Sultan Cem [1923]; Zeybek [1926]; Çelebi [19431); iki piyano için Sonate (1924); piyano için Fantaisie (1948); piyano ve keman için Scènes Turques (1928); orkestra için eserler (Scènes Turques [1928]: Karagöz [1931]; Sırdaş [1935]; Fatih [1935]); bir Keman Konçertosu (1939): bir Piyano Konçertosu (1948); oda müziği (Piyanolu Dörtlü [1939]); piyano ve ses için 12 Chants d’Anatolies (1926); Anadolu Halk Türküleri (1926). Ayrıca kardeşi Ekrem Reşit Rey’in yazdığı bazı operetleri de (Lüküs Hayat. Deli Dolu, Hava-Cıva v.d.) besteledi.

Yorum yazın