Cemal Gürsel Kimdir

Cemal Gürsel Kimdir , Hayatı Hakkında Bilgiler

Cemal Gürsel

Cemal Gürsel , türk kumandanı ve Türkiye cumhuriyetinin dördüncü cumhurbaşkanı (Erzurum 1895-Ankara 1966). ilk öğrenimini Ordu’da yaptı. Erzincan Askerî idadîsine girdi; İstanbul’da Kuleli Askerî lisesinde okudu; topçu asteğmen olarak ordu saflarına katıldı (1915); Çanakkale savaşlarında görev aldı ve bu savaş bitince de Filistin’e tayin edildi (1917). Gazze savaşlarında çarpıştı; Suriye cephesinden dönüşünde Kurtuluş savaşma katıldı ve ikinci İnönü, Eskişehir ve Sakarya muharebeleri ile Büyük taarruzda başarı gösterdi (1920-1922).
Gürsel, meslekî eğitimini Kurtuluş savaşından sonra tamamlayabildi ve Harp akademisini bitirerek kurmay oldu (1929). Albaylığa kadar çeşitli yerlerde görev yapan Gürsel tuğgeneralliğe (1946), tümgeneralliğe, (1951), korgeneralliğe (1953), orgeneralliğe yükseldi (1957); Erzurum’daki 3. Ordu kumandanlığına getirildi; sonra Kara Kuvvetleri kumandanlığına tayin edildi (1958).
Kara Kuvvetleri kumandanlığının ikinci yılı Gürsel için siyasî hayata girişin dolaylı bir başlangıcı oldu ve genel siyası durumun tenkidi ile alınabilecek tedbirler konusunda Millî savunma bakanına hitaben yazdığı 12 maddelik bir mektup yüzünden mecburî i- zinle görevinden alındı (3 mayıs 1960). 27 Mayıs 1960 devrimini hazırlayan ve gerçekleştiren genç subaylar Gürsel’i bu hareketin liderliğine davet ettiler; daveti kabul eden Gürsel ihtilâlcilerin meydana getirdiği, subaylardan kurulu Millî Birlik komitesinin başkanı oldu (27 Mayıs 1960), bu sıfatıyle de Türkiye cumhuriyetinin devlet ve hükümet başkanı, aynı zamanda Türk Silâhlı kuvvetleri başkumandanı ilân edildi. Bu sırada Millî Birlik komitesi içinde seçime gidilmesi veya askerî yönetimin bir süre daha devam ettirilmesi konusunda beliren görüş ayrılığında, Gürsel askerî yönetim taraflısı 14 komite üyesine karşı diğer grupla birleşti ve bunların tasfiyesini onayladı (13 kasım 1960). Bu olay sırasında şiddetli bir manevî sarsıntı geçiren Gürsel’e hafif bir felç ârız oldu ve bu, sağlığının devamlı şekilde bozulmasına başlangıç teşkil etti.
1961 Seçimlerinden sonra toplanan T. B. M. meclisi Gürsel’i yedi yıl için cumhurbaşkanlığına seçti (26 ekim 1961), Gürsel devlet başkanı olarak hükümeti kurmağa ismet İnönü’yü memur etti.
Sağlık durumu devamlı olarak bozulan Gürsel’e Türkiye’de yapılan tedavi sonuç vermeyince, tedavi edilmek üzere Amerika’ya (Walter Reed hastahanesi, Washington) götürüldü (1966); bu hastahanede tedavi altına almışının ertesi günü komaya girdi; bu hal 220 gün sürdü; koma halinde Türkiye’ye getirildi ve Gülhane hastanesinde tedavisine devam edildi. Bu sırada Cumhurbaşkanlığı makamı fiilen boşalmış bulunuyordu; bu durum karşısında 37 kişilik bir hekimler heyetinin, artık göreve devam etmesinin mümkün olmadığım belirten raporuna dayanılarak Gürsel’in cumhurbaşkanlığının sona erdiği açıklandı (28 mart 1966); bundan birkaç ay sonra da Gülhane hastahanesinde öldü (14 eylül 1966).
Gürsel’in na’şı Anıtkabir’de, çıkış kapısının güneyindeki bahçe kesiminde, 27 Mayıs devrimiyle 21 Mayıs ve 22 Şubat ayaklanmalarında ölen on bir «devrim şehidi»ne ait mezarların ortasında hazırlanan kahire gömüldü.

Yorum yazın