Çelebizade İsmail Asım Efendi Kimdir

Çelebizade İsmail Asım Efendi Kimdir

İsmail Asım Efendi (küçükçelebîzade) (d. 1685 ?, İstanbul – ö. 16 Şubat 1760, İstanbul), Osmanlı şeyhülislamı, tarihçi ve şair.

Reisülküttap Küçükçelebi Mehmed Efen-di’nin oğluydu. Medrese öğrenimi gördü. 1708’de İstanbul’da Kenan Paşa Medrese-si’ne müderris olarak atandı. 1723’te Raşid Efendi’nin yerine vakanüvisliğe getirildi. 1732’de Yenişehir-i Feneur (bugün Larissa, Yunanistan), 1739’da Bursa, 1744’te Medine ve 1748’de de İstanbul kadısı oldu. Ertesi yıl görevinden alındı. 1755’te Anadolu kazaskerliği, 1757’de Rumeli kazaskerliği payesini aldı. 1759’da Mehmed Salih Efendi’ nin yerine şeyhülislamlığa getirildi ve bu görevi sırasında öldü.

Tarih-i Çelebizade (1740, yb 1865) adlı vakayinamesi, 1722-28 arasındaki olayları içeren önemli bir başvuru kaynağıdır. Tarih-i Raşid’in zeyli olan yapıtta ünlü kişilerin ölüm yılları verilirken, kısaca yaşamöy-külerinden de söz edilmiştir. İsmail Asım Efendi tarihçiliğinin yanı sıra şiirle de uğraşmış, Asım mahlasıyla Nâbi ve Nedim’ in etkisinde başarılı örnekler vermiştir. Asım Divanı (1852) ve mektuplarından oluşan Münşeat-ı Asım (1869) öbür yapıtlarıdır. Ayrıca iyi bir hattat da olan İsmail Asım Efendi, usta olduğu talik kırmasında özgün bir üslup geliştirmiştir.

Yorum yazın