Celaleddin Suyuti Kimdir

 Celaleddin Suyuti kimdir , Celaleddin Suyuti hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

Arap yazarı (Kahire 1445-ay.y. 1505), şafiî fıkıh bilginlerinden Kemaleddin Ebu Bekr’in oğlu. Devrinin tanınmış bilginlerinden ders ve icazet aldı. Yemen, Hicaz, Şam gibi birçok şehri ve ülkeyi dolaştı. 1466’da Camiüsseyhunî’de fıkıh dersleri vermeğe başladı. Bir süre sonra Şam naibi Berkuk’un Kahire’de bulunan türbesinin şeyhliğine tayin edildi. 1486’-da halife Mütevekkil Âlallah’ın emriyle Baybarsiye hânkâhı şeyhi oldu. 1497’de bu görevden azledilince Ravza’daki evine çekildi. Eserleri: Kitabü’d-Dürri’l-Mensur fi’t-Tefsiri’l-Me’sur (Me’sur Tefsiri Hakkında Saçılmış İnciler Kitabı); Lübabü’n-Nu-kul fi Esbabi’n-Nüzul (Ayetlerin İndiriliş Sebeplerini Gösteren Nakillerin özleri); Tefsirü’l-Celâleyn (Celâleyn Tefsiri); El-İt-kan fi Umumi’l-Kur’an (Kur’an İlimlerini Sağlamlaştırma); Cami’üs-Sagir (Seçme Hadisler Mecmuası); El-Leali’l-Masnua fi A-hadisi’l-Mevdua (Uydurma Hadisler Hakkında Yapma İnciler); El-Muzhır fi Ulumi’l -Luga (Arap Dilbilgisi); El-Ahbarü’l-Mer-viye fi Sebebi Vazi’l-Arabiye (Arap Dilinin Kuruluşu Hakkında Söylentiler); Tarihü’l-Hiilefâ (Halifelerin Tarihi); Hüsnü’l-Muha-dara fi Ahbari Mısır ve Kahire (Mısır ve Kahire Hakkında Haberler)

Etiketler:

Yorum yazın