Cecil Spring-Rice

Cecil Spring-Rice

İngiliz büyükelçisi (Londra 1859 – Ottawa, Kanada 1918), Charles Spring – Rice’ın ikinci oğlu. Eton’da ve Oxford’daki Balliol kolejinde okudu, öğrenciliği sırasında bilime ve şiire merak sardı. Daha öğrenciyken Oxford Rhymes (Oxford Şiirleri) adlı bir şiir kitabı yayımladı. Dışişleri bakanlığında çalıştı (1882). Daha sonra Lord Granville’in yardıma özel sekreteri oldu, Brüksel, Washington, Tokyo, Berlin ve İstanbul elçiliklerinde sekreterlik yaptı. 1901’de Kahire’de milletlerarası borçlarla ilgili görüşmelere İngiliz delegesi olarak katıldı. 1903’te sekreterlik göreviyle Petrograd elçiliğine getirildi. 1906-1908’de İran’da ortaelçi ve başkonsolos, 1908-1912’de İsveç’te ortaelçi olarak bulundu. 1912’de A.B.D. büyükelçiliğine tayin edildi. 1918’e kadar büyükelçi olarak Washington’da kaldı. Birinci Dünya savaşından sonra bu görevden ayrıldı. Kısa bir süre sonra öldü. (L)

Yorum yazın