Carl Sternheim

Carl Sternheim

Alman yazarı (Leipzig 1878 – Brüksel 1942). Anlatımcılık akımının temsilcisiydi. Oyunlarında, durmadan burjuvaziyi, burjuvazinin ideal yoksulluğunu ve rahata düşkünlüğünü yargıladı Komedilerini şu alaylı sözle nitelerdi: «Burjuvazinin kahramanca Hayatından Görünüşler». Die Hose (Pantolon) [1911] adlı eserinde bürokratları yerdi, Die Kassette (Çekmece) [1912] ve. Bürger Schippel (Vatandaş Schippel) [1913] adlı eserlerinde ise küçük burjuvaları tenkit etti. Zenginleri Der Snob (Züppe) [1914]; sosyalistleri Tabula Rosa (Pembe Masa) [1916] adlı eserlerinde gülünçleştirdi. Son oyunları arasında Der Nebbich (1922) ile Oscar Wilde (1924) sayılabilir. Romanlar da yazdı: Europa (Avrupa) [1920], Berlin oder Juste Milieu (Berlin veya Tam Yeri) [1920]. Libussa (1922) adlı eserinde Wilhelm Il’nin atının hatıraları m anlattı. (L)

Yorum yazın