Cahit Tanyol Hayatı ve Eserleri

Cahit Tanyol Hayatı ve Eserleri – Cahit Tanyol Kimdir

Cahit Tanyol (d. 1914, Nizip, Gaziantep), sosyolog, yazar.

1931’de Adana Öğretmen Okulu’nu, 1935’te Ankara Gazi Terbiye Enstitüsii’nün (bugün Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi) Edebiyat Bölümü’nü bitirdi. Bir süre Yozgat, Çorum ve İzmir’de öğretmen olarak çalıştı. 1944’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin (İÜEF) Felsefe Bölümü’n-den mezun oldu. Tanyol Atatürk ve Haydarpaşa erkek lisejerinde felsefe öğretmenliği yaptı. 1946’da İÜEF Sosyoloji Bölümü’ ne asistan olarak girdi. 1949’da doktorasını tamamladı, 1953’te doçent, 1961’de profesör oldu. 1982’de bu öğretim kurumundan emekliye ayrıldı.

Tanyol yazarlığa İzmir’deki öğretmenlik yıllarında başladı (1938). İzmir’de Aramak, İstanbul’da da Yenilik, Sokak, Değirmen ve Akademi dergilerinin yazı ve yönetim kurullarında çalıştı. Vatan, Yeni Sabah ve Cumhuriyet gazetelerinde, Varlık, Türk Yurdu, Yeni İnsan ve Yön dergilerinde güncel sorunlara ilişkin makaleler yayımladı. Tanyol, Batı toplumlarının gelişme doğrultusu olan kapitalizmin Türkiye’ye uymadığını, Türkiye’nin azgelişmişlikten kurtulmasının kapitalist olmayan bir kalkınma yolunu seçmesine bağlı olduğunu savunmuştur. Osmanlı toplumsal yapısında baskın bir rolü olan devletin sınıflarüstü özelliğini vurgulamış, bu güçlü devlet geleneğinin Cumhuriyet döneminde de etkisini sürdürdüğünü ileri sürmüştür. Bu görüşlerinden çıkarak reformların devlet eliyle yukarıdan aşağıya doğru yapılması gerektiğini savunmuştur. Tanyol söz konuşu tezlerini ve başka çalışmalarını Örf ve Adetler Sosyolojisi Bakımından Sanat ve Ahlak (1954), Sosyal Ahlak (1960), Kuruluş ve Fetih Destanı (1969), Sosyolojik Açıdan Din, Ahlak, Laiklik ve Politika Üzerine Dialog-lar (1970), Türk Sosyolojisinin Bazı Sorunları (1973), Atatürk ve Halkçılık (1981), Türk Edebiyatında Yahya Kemal (1985) adh kitaplarında toplamıştır.

Yorum yazın