Bursalı Tahir Bey Kimdir – Hayatı ve Eserleri

Bursalı Tahir Bey Kimdir – Hayatı ve Eserleri

tam adı mehmed tahîr (d. 22 Kasım 1861, Bursa – ö. 28 Ekim 1924, İstanbul), Osmanlı Dönemine ilişkin yaşamöyküsü ve bibliyografya alanındaki yapıtlarıyla tanınmış araştırmacı ve yazar. Üsküdarlı Mehmed Tahir Paşa’nin torunu ve Rıfat Bey’in oğludur 1881 ‘de Mekteb-i Harbiye’yi (bugün Kara Harp Okulu) bitirdi. Harbiye’de öğrenciyken tasavvufa ilgi duyarak Halvetiye ve Rıfaiye şeyhlerinden Kemaleddin Efendi’ye bağlandı. Manastır, Üsküp ve Selanik askeri rüştiyelerinde hocalık ve müdürlük görevlerinde bulundu. Kaymakam rütbesindeyken emekliye ayrıldı. II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra bir dönem Bursa mebusu seçildi; 1912’de siyasetten çekildi. İstanbul kütüphaneleri müfettişliği son resmi görevi oldu.

Tahir Bey Osmanlıların son döneminde, Mehmed Süreyya Bey’den sonra en tanınmış ve en verimli yaşamöyküsü ve bibliyografya araştırmacısıydı. Bu alandaki yapıtları, eksik ve yanlışlarına karşın, hâlâ değerini koruyan çalışmalardır. Tahir Bey kitaplarının yanı sıra Türk Derneği, Türk Yurdu, Sı rat-i Müstakim (sonradan Sebilu r-Reşad), İslam Mecmuası gibi dergi ve gazetelerde de yazılar yazmıştır. Ayrıca Türk Derneği’nin üyesi, Tarih-i Osmani Encümeni’nin de yardımcı üyesiydi.

Tahir Bey’in en önemli yapıtı, 1.600’ü aşkın yaşamöyküsü içeren Osmanlı Müellifleri’d\r(*) (1915-24, 1971-75, 3 cilt). Öbür yapıtları arasında, Terceme-i Hal ve Fezail-i Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi (1898), Müverrihimi Osmaniyeden Âli ve Kâtib Çelebi’ nin Terceme-i Halleri (1904), Aydın Vilayetine Mensub Meşayih, Ulema, Şuara, Müverrihin ve Etibbanın Teracim-i Ahvali (1908), DeliliTt-Tefasir (1908), Miintehabat-ı Mesari ve Ebyat (1912) ve Kırım Müellifleri (1919) sayılabilir.

Yorum yazın