Burkhard Christoph von Münnich

Burkhard Christoph von Münnich , rusça Kristofor Antonoviç Miniç, alman asıllı rus mareşali (Neuenhuntorf, Oldenburg 1683- Petersburg 1767). Maceralı bir hayat yaşadı, Fransa, Almanya ve Polonya’da hizmet gördü; Büyük Petro onu Rusya’ya getirtti (1721). Ladoga kanalının inşasıyle görevlendirildi, bu büyük işi başarıyle sonuçlandırdı. lmparatoriçe Anna lvanovna tarafından mareşalliğe yükseltildi ve savaş bakanlığına getirildi. Stanislaw Leszczynski’yı Polonya tahtından kovdu (Danzig kuşatması, 1734). Rus ordusuna yeni bir düzen verdi, Türklere karşı savaştı (1736-1739). Azak bölgesini işgal etti. Anna ölünce işbaşma gelen yeni naip Biron’u devirdi, başbakan oldu; ama kendi de devrildi ve ölüme mahkûm edildi; Yelizaveta I hayatını bağışladı, onu Sibirya’ya gönderdi (1742). Petro III tarafından geri çağırılan (1762) Münnich’i, Katerına III, Rusya Limanlar ve Kanallar Genel müdürlüğünün başma getirdi. Kraliçenin isteği üzerine Rusya İmparatorluğu İdare Biçimi Hakkında Bir Fikir Vermek Üzere Taslak adlı eseri yazdı. Bu eserde, Büyük Petro’nun görüşierini savunur, (t)

Yorum yazın