Bronisław Malinowski

Bronisław Malinowski , polonya asıllı antropolog ve etnograf (Krakow 1884-New Haven, Connecticut 1942). Trobzriand (Yeni Gine) adalarında dört yıl kaldı, yerli halkın geleneklerini ve yaşayışlarını inceledi, aile hayatları, toplumsal ve cinsel yaşayışları üstüne ilgi çekici araştırmalar yayımladı. Londra’da, London School of E-conomics’te sosyal antropoloji profesörü oldu (1927-1942). 1939’dan ölümüne kadar

A.B.D. Yale üniversitesinde antropoloji dersleri verdi. Çalışmaları ile sosyal ve kültürel antropoloji*’nin gelişmesini sağladı, meseleleri ele alışıyle de yeni bir analiz metodu (görevselcilik*) getirdi. Başlıca e-serleri: The Family Among the Australian Aborigenes (Avustralya Yerlileri Arasında Aile) [1913]; Argonauts of the Western Pacific (Batı Pasifik Argonotları) [1922]; Sex and Repression in Savage Society (Vahşî Toplumlarda Cinsellik ve Baskı) [1927]; Coral Gardens and Their Magic (Mercan Bahçeleri ve Büyüsü) [1935]; The Foundations of Faith and Morals (iman ve Ahlâkın Temelleri) [1936]. ölümünden sonra, yayımlanan eserleri: A Scientific Theory of Culture (Bilimsel Kültür Teorisi) [1944]; The Dynamics of Culture Change (Kültür Değişmesi Dinamikleri) [1945]; Büyü, Bilim ve Din (Magic, Science and Religion)

Yorum yazın