Bostanzade Mehmet Efendi

Bostanzade Mehmet Efendi, türk devlet adamı (?, 1564 – İstanbul 1625). Şeyhül-İslâm Bostanzade Mehmed Efendinin oğlu. ( Babasından ders gördü ve mülâzemet aldı. 1 Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı; sonra kadı oldu. Selânik (1595), Edirne i (1597), Galata (1597), Bursa (1601), Mısır 1 (1602) ve İstanbul (1604) kadılıklarında bulundu. Celâlî isyanlarını bastırarak İstanbula dönen sadrazam Kuyucu Murad Paşanın teklifiyle Anadolu kazaskerli- ] ğine tayin edildi (1608). 1610’da azledildi; ] 1614’te Rumeli kazaskeri oldu ve 1615’te kendi isteğiyle çekildi. 1622’de ikinci defa : Anadolu ve 1623’te tekrar Rumeli kazaskerliğine getirildi. Damadı olan sadrazam Kemankeş Ali Paşa öldürülünce azledildi (1624). Mehmed Efendinin türkçe, arapça ve farsça şiirleri vardır, (m)

Yorum yazın