Birinci Mehmet Kimdir

Birinci Mehmet Kimdir – Birinci Mehmet Dönemi Hakkında Bilgiler

Birinci Mehmet  Beşinci Osmanlı padişahı (Edirne, 1389?-Edirne, 1421).

Bayezid I’in oğlu olan Mehmet I (Çelebi Mehmet), babasının 1402’de Ankara Savaşı’nda yenilerek Timur’a tutsak olması üzerine başlayan saltanat çekişmesinde (Fetret devri) duruma egemen oldu.

Ankara Savaşı’nda Bayezid I’in yanında bulunan Mehmet I, bozgun üzerine komutasındaki kuvvetlerle Amasya’ya çekilmişti. İsa Çelebi Ba-bkesir, sonra Bursa’yı ele geçirdi. Musa Çelebi, Bayezid I’in cenazesini Bursa’ya getirerek kenti bir süre elde ettiyse de bırakmak zorunda kaldı. Rumeli bütünüyle Süleyman Çele-bi’nin elindeydi. Timur ise Anadolu’ dan çekilirken tüm Anadolu Türk beyliklerini yeniden kurmuştu. Mehmet l önce ağabeyi Süleyman Çelebi’ yi padişah tanıdıysa da bir süre sonra kendi padişahhğını ilan ederek para bastırdı (1413). İsa Çelebi’yi Bursa’da yenen Mehmet I, kente egemen oldu. Süleyman Çelebi Edirne’den Bursa üstüne yürüyünce, Mehmet I Amasya yöresine çekildi. Süleyman Çelebi’yle birlikte hareket eden İsa Çelebi, Anadolu’da Mehmet I’e yenilerek öldürüldü. Mehmet I, anlaşma yapbğı kardeşi Musa Çelebi’yi, Süleyman Çelebi’ye karşı Rumeli’ye gönderdi. Ancak Süleyman Çelebi’yi yenen Musa Çelebi, padişahhğmı ilan etti Musa Çelebi, İstanbul’u kuşattıysa da Mehmet I’in Rumeli’ye geçmesi üzerine kuşatmayı kaldırdı. Mehmet I iki kez daha Rumeli’ye geçerek kardeşiyle yaptığı üç savaşın sonuncusunu kazandı. Musa Çelebi boğduruldu (1413). Mehmet I, daha Fetret devrinde başladığı Anadolu beyliklerini ortadan kaldırma girişimlerini sürdürerek Aydınoğulla-n beyliğini yıktı, Karamanoğullarını iki kez yendi. Germiyan, Menteşe ve Hamitoğulları beyleri Osmanblarm egemenliğini kabul ettiler. Venedik ile ilk kez Marmara denizinde açık deniz savaşı yapıldı (1416). Mehmet I, üst üste Balkanlar’da sefere çıkarak Osmanh egemenliğini sağlamlaştırdı, Eflak ve Sırplar üzerine seferler yaptı. Anadolu’ya geçerek Canda-roğullarını cezalandırdı. Bu arada ayaklanan Şeyh Bedrettin yakalanarak idam edildi (1420). Bayezid I’in Timur tarafından rehin abnan oğlu Mustafa Çelebi, Semerkand’dan dönerek saltanatın kendi hakkı olduğunu ileri sürdü. Yenilince Bizans’a sığındı ve yapılan anlaşmayla Bizans’ ta tutuldu. Mehmet I, Eflak üstüne yürüyerek, Mustafa Çelebi’ye yardım eden Eflak voyvodasının topraklarına girdi. Bir süre sonra 1421’de öldü. Cenazesi Bursa’daki Yeşil Tiirbe’ye gömüldü.

Mehmet I, ülkeyi Fetret devrinden çıkartıp Osmanh Devleti’nin Anadolu’ da ve Rumeli’de, Ankara Savaşı’ndan önceki otoritesini sağladığı için Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak da kabul edilir.

Yorum yazın