Birgivi Mehmet Efendi

Birgivi Mehmet Efendi , türk din bilgini (Balıkesir 1522 – Birgi 1573). ilköğrenimini yaptıktan sonra İstanbul’a geldi. Burada öğrenimini bitirdi. Edirne’ye askerî kassam oldu. Selim Il’nin hocası Atâullah Efendinin Ödemiş’te, Birgi nahiyesinde yaptırdığı medreseye hoca tayin edildi, ömrünün sonuna kadar bu medresede ders verdi. Eserlerinde şeriat konularını çok sıkı kayıtlara bağladı. Vasiyetname adlı ilmihal kitabı birçok defa yorumlandı tzhar-ül-Esrar (Sırların Meydana Çıkarılışı), TarikatJüUMuhammediye (Muhammedîlik Yolu) ve tmtihan-ül-Ezkiyâ (Zekilerin İmtihanı) adlı eserleri ünlüdür, (m)

Yorum yazın