Beylerbeyi Mehmed Paşa

Beylerbeyi Mehmed Paşa türk devlet adamı (öl. 1588). Maraş köylerinden bir erm eninin oğludur. Üzeyir beyi Beşoğlu Kaya Beyin hizmetine girerek İslâmlığı kabil etti ve onun yanında yetişti. Kaya Bey, onu birkaç köleyle Selim H’ye hediye etti. Amasya’da Selim II ile birlikte bulu ldu ve onun tahta çıkışından sonra büyük imrahor oldu. 1583’te yeniçeri ağası oldu ve 1584’te beylerbeyi payesini aldı. 1586’da yeniçeri ağalığından Enderunu Hümayuna alındı. 1587’de vezirlik rütbesi verili li. Osman Paşa sefere gittiği zaman, Ende unu Hümayunda müdiri umur oldu. Padişahın güvenini kazandı ve malî yönden paranın ayarını düzeltmekle görevlendirildi. (M)

Yorum yazın