Bertolt Brecht Kimdir

Bertolt Brecht Kimdir , Bertolt Brecht Hayatı , Eserleri ve Şiirleri

Bertolt Brecht (1898-1956)
• Augsburg’da doğan Alman tiyatro yazarı Bertolt Brecht, Üç Kuruşluk Opera (Dreigroschenoper) 119281 adlı yapıtıyla üne kavuştu. Nazizmin iktidara gelmesiyle A.B.D’ne sığındı. Oyunlarıyla insanlara yapılan haksızlık ve zulme, nasyonal sosyalizme, ırkçılığa, nazizme, savaşa karşı çıktı. 1947’de Almanya’ya dönerek, Doğu Berlin’de karısı Helene ile ünlü Berliner Ensemble grubunu kurdu. Ölümünden sonra karısı, arkadaşlarıyla birlikte grubun etkinliğini sürdürdü.
• Brecht, oyunlarının yazınsal değerinin yanı sıra, eğitici nitelikte olmasını istiyordu; böylece halkı olayları eleştirmeye yönelteceğini sanıyordu. Bu nedenle az ve öz, bir başka deyişle kısa ve açık seçik yazıyordu. Ve gene aynı nedenle, olayları siyasal ve toplumsal anlamlarından soyutlamadan, bütün sertlik ve acımasızlıkları içinde yansıtmayı amaçladı.
• Brecht’in epik tiyatro anlayışına göre, seyirci oyuna heyecan yönünden katılmamalı, oyuncuların sergilediği duruma ilişkin eleştirel bir yargıya varmak için, oyundaki kişilerle arasında bir «mesafe» olmalıdır. Kişilerin çevreleri ve dönemleri içinde yittikleri doğacı gelenekten uzaklaşmak isteyen bu yeni tiyatroda, dekorlar yalnızca düşgücüne bırakılır; bunu sağlan. de, son derece aydınlatılmış öğelerden yararlanılır. Öte yandan oyunda, projeksiyona yer verilir ve Elizabeth dönemi tiyatrosundan esinlenilerek kullanılan yazılar, halkın oyunu doğrudan doğruya anlamasını sağlayacak açıklamalar getirir.
• Brecht’in başlıca yapıtları arasında Mann ist Mann (İnsan İnsandır) 11927], Üç Kuruşluk Opera (Die Dreigro- schenoper) [1928], Galileo Galilei (1932), Sezuan’ın İyi İnsanı (Der Gute Mensch von Sezuan) 119391, Bay Puntila ile Uşağı Matti (Herr Puntila und Sein Knecht) 119401, Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi (Der Aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui) 119411, Cesaret Ana ve Çocukları (Mutter Courage und İhre Kinder)
119451 sayılabilir.

Yorum yazın