Berke Vardar Kimdir

Berke Vardar Kimdir
(d. 1 Şubat 1934, İstanbul -ö. 8 Aralık 1989, İstanbul), dilbilimci. Türkiye’de çağdaş dilbilimin öncülerin-dendir.

1958’de İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nü bitirdi. 1978-82 arasında İÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’ nun müdürlüğünü, 1982-85 arasında İÜ Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü’nün başkanlığını yaptı. 22 Mayıs 1989’da İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü müdürlüğüne getirildi. Fransız hükümetince kendisine 1978’de Akademik Palmiye Nişam’nın ve 1985’te Ulusal Liyakat Nişam’nın “şövalyelik” payeleri verildi. 1988’de Akademik Palmiye Nişam’nın “officier” derecesine yükseltildi. Başlıca yapıtları arasında Étude lexicolo-gique d’un champ notionnel (1969; Sözlükbi-limsel Bir Kavram Alanı İncelemesi), Structure fondamentale du vocabulaire social et politique en France (1973; Fransa’da Toplumbilimsel ve Siyasal Sözcüklerin Temel Yapısı), Une introduction à la phonologie (1975; Sesbilime Giriş), Dil Devrimi Üstüne (1977), Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri (1982) sayılabilir. Dilbilimle ilgili bazı temel yapıtları da Türkçeye kazandıran Vardar’ın ayrıca çeşitli yerli ve yabancı dergilerde birçok makalesi yayımlanmıştır.

Yorum yazın