Benjamin Tillman

Benjamin Tillman

lakabı yaba ben tillban (d. 11 Ağustos 1847, Edgefield, Güney Carolina – ö. 3 Temmuz 1918, Washington, D.C., ABD), tanm reformunu ve beyazların üstünlüğünü savunmasıyla tanınan ABD’li siyaset adamı. Güney Carolina valiliği (1890-94) ve ABD Senatosu üyeliğinde (1895-1918) bulunmuştur. Siyasete atılmadan önce uzun süre çiftçilik yaptı. Demokrat Parti üyesi olarak hem egemen beyaz aristokrasisiyle, hem de yoksul düşmüş Siyahlarla çatışan kırsal kesimdeki yoksul beyazlann sözcülüğünü yaptı. Hızla yükselerek, eski Konfederasyon generallerinden Wade Hampton’un eyaletteki siyasal gücünü kırmayı başardı. 1890’da valiliğe seçildikten sonra popülist söylemini somut reformlara dönüştürdü. Vergi yükünü zenginlere aktardı, resmî eğitim kurum-lannı düzeltti, sonradan Clemson Üniversitesi adını alan tarım yüksekokulunu kurdu ve demiryollanna çekidüzen verdi. Siyahlan oy hakkından yoksun bırakacak ve ABD Anayasası’nın 15. Ek Maddesi’ni işlemez kılacak yasal düzenlemeler yapılmasını sağladı. Linçin yasal bir uygulama olarak kabullenilebileceğini savundu.

ABD Senatosu’na girdikten sonra ülke çapında tanm reformu yapılması için mücadele yürüttü. Sıkı para politikası yüzünden Başkan Grover Cleveland’a sert eleştiriler yönelterek William Jennings Bryan’ın serbest gümüş programını destekledi. Başkan Theodor Roosevelt yönetimiyle de sık sık çatıştı. Bir ara Beyaz Saray’a girmesi yasaklandı. Ama Eyaletlerarası Ticaret Komisyo-nu’nun demiryollan üzerindeki yetkilerini genişleten Hepburn Yasası’nın (1906) çıkması için Roosevelt ile işbirliği yaptı. Başkan Woodrow Wilson’u genellikle destekledi ve Senato Deniz Kuvvetleri İşleri Komisyonu başkanı olarak yönetimin Deniz Kuv-vetleri’ni güçlendirme programını yönlendirdi. Siyasi hasımlarına karşı kullandığı sövgülü ve çoğu kez saygısız dilinden ötürü “Yaba Ben” lakabıyla anıldı.

Yorum yazın