Baltacı Mehmet Paşa

Baltacı Mehmet Paşa , türk devlet adamı (Osmancık 1660-Limni 1713). Gençliğinde Trab usgarp, Tunus ve Cezayir’de bulundu; saraya yazıcı olarak alındı. Mehmed IV’ün ölümünden sonra yazıcılar halifeliğine yükseldi; daha sonra kızlarağası Ahmed Ağanın aracilığıyle Baltacılar ocağına girdi. Hâmisi Habeşî Ali Ağa dârüssaade ağası olunca, şehzade Ahmed’in (Ahmed III) hzmetine verildi; bu arada Mustafa II’nin işlerine baktı. Kalaylıkoz Ahmed Paşa sadrazam olunca onun yardımıyle vezirlik rütbesine yükseldi, -kaptanıderyalığa getirildi (17<>4); fakat yaptığı düzen sonucu sadrazamı ¡izlettirerek kendisi sadrazam olduysa da beraber azledildi (1706); yazıcı İbrahim Efendinin aracilığıyle Erzurum valiliği ıc, daha sonra Sakız adası muhafızlığına (1707) ve Halep beylerbeyliğine tayin eılildi. Köprülüzade Numan Paşanın azlinden sonra, ikinci defa sadrazamlığa getirild (1710); 1711 Prut yahut Rus seferi, Baltıcı’nın kumandasında başladı. Seferin son ında Ruslar ile Prut boyunda yapılan anılaşma da yine onun tarafından yapıldı. (Bk. prut seferİ.) Fakat antlaşmanın yapılmasından bir süre sonra aldatılmış elduğu anlaşıldı; Kırım hanı Devlet Giray ile İsveç kralı Kari XII’nin Baltacı aley! ündeki propagandaları da buna eklenince, bİtün malları müsadere edilerek önce Midili: sonra da Limni adasına sürüldü; orada hastalanarak öldü. Baltacının şahsiyeti ıakkmda birbirine zıt fikirler ileri sürümüştür. Yaptığı Prut seferi ve sonuçları, hala tartışma konusudur, (m)

Yorum yazın