Bahsi Mehmet efendi

Bahsi Mehmet efendi, türk devlet adamı (İsparta ? – İstanbul 1623). Ispartalı Yusuf Efendinin oğlu, öğrenim gördükten sonra şeyhülislâm Çivizadeden mülâzemet aldı. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. 1606’da Mekke, 1608’de Mısır, 1613’te Edirne ve 1618’de İstanbul kadısı oldu. 1619’da Anadolu kazaskerliğine getirildi; sonra görevinden alındı. Sadrazam Merre Hüseyin Paşanın azil ve katlini isteyen ulema ile işbirliği yaptığından görev ve arpalıkları geri alınarak Bursa’ya sürüldü. Murad IV’ün cülusunda affedildi ve İstanbul’a döndü, (m)

Yorum yazın