Aziz Petrus Kimdir

Aziz Petrus Kimdir

Hıristiyanlık dininde İsa’nın on iki havarisinden biri (Beytsayda. ? – Roma. İ.S. 64).

Yuhanna’nın oğlu olan ve Beytsayda’ da balıkçılık yaparak geçinen Petrus’ un asıl adı Simun’du. “Taş” anlamına gelen Petrus adı kendisine Hz. İsa tarafından verildi. İsa’nın Sen Petrus’sun (yani taşsın) ve ben kilisemi bu taş üstüne kuracağım” (Matta XVI/18) diyerek görevlendirdiği Petrus on iki havarinin en tanınmışı ve en önemlisidir.

Yakup ve Vaftizci Yahya’yla birlikte İsa’ya en yakın havari olan Petrus, onlarla birlikte İsa’nın başlıca mucizelerine tanık olmuştu. İsa tutuklandıktan sonra, tam bir bağlılık sözü vermiş olduğu halde ondan ayrıldı ve kendisini üç kez yadsıdı. Böyle bir tutumu İsa’yı kurtarmak amacıyla benimsemiş olduğu söylenir. Hıristiyanlar. İsa’nın dirildiğine ve Petrus’a göründüğüne. bu görünmenin de Kilise’nin Petrus’a emanet edildiği anlamına geldiğine inanırlar. İsa yaşadığı sürece havarilerin sözcüsü olan Petrus, bu görevini İsa’nın dirilişinden sonra da havariler kurulunda sürdürdü. Kurulmakta olan Kilise’nin sözcülüğünü yaptı; Celile, Yahudiye ve Samiriye deki toplulukları ziyaret etti. Kendisini üç kez inkâr edip üç kez bağlılığım gösteren Petrus’a İsa “Cennet’in anahtarlarını” teslim etti ve Kilise’ye kabul etme ya da Kilise’den çıkarma yetkisini verdi. Petrus bu yetkiyle, pagan olan Comelius’un kişiliğinde ilk paganları Kilise’ye kabul etmeye başladı ve vaftiz etti, Yahudi olmayanların da Hıristiyan toplumuna katılmasına izin verdi.

Yahudi kralı Herodes Agrippa’nm Hıristiyan kıyımı sırasında Antakya’ya giden Petrus, Paulus’la karşılaştı; daha sonra da Roma’ya giderek orada kaldı. Petrus’un ölümünden Yeni Ahit’te söz edilmez; bununla birlikte, benimsenen inanışa göre 64 yılı dolaylarında Roma’da din uğruna şehit olmuştur. Yapılan kazılarda Vatikan tepesindeki bir yere gömüldüğü anlaşıldı. Paganlara Hıristiyanlığı öğretme görevini yaptığı sırada Petrus’tan yardım isteyen Paulus da Petrus’un Hıristiyan topluluğunun sorumlusu, Ki-lise’nin yol göstericisi, önderi olduğunu kabul etmiştir.

Birinci yüzyılın sonundan başlayarak. Roma Kilisesi, kurucularının olduğu kadar iki büyük havari Petrus ve Paulus’un da izinden yürüdü.

Yorum yazın