Aziz Nikolas kimdir

NİCOLAUS Aziz, piskopos (IV. yy.). Lykia’da Myra piskoposuyken, 325’te İznik konsiline katıldığı sanılmaktadır. Kutsal kalıntıları 1087’de Pari’ye nakledildi. Keramet sahibi bir aziz olarak tanındı, fakat daha çok iyiliksever eylemleriyle efsaneleşti. Rusya ve Lorraine’in, özellikle de erkek çocukların koruyucusu sayılır. Birçok memlekette, özellikle Doğu’da ve Kuzey Avrupa’da isim günü, çocuk bayramı olarak kutlanır.

— ikonogr. özellikle Yunanistan, Rusya, İtalya (Bari’de), Normandiya (Saint-Nico-las-de-Port’da), Almanya ve İngiltere, genellikle de (deniz adamlarının koruyucusu olmasından ötürü sahil bölgelerinde büyük saygı gören Aziz Nicolaus’a ait çok zengin bir ikonografi vardır. Piskopos, üç torba altın, salamura fıçısında üç çocuk ve bir gemi demiriyle temsil edilir. İstanbul, Kiev, Daphni, Venedik, Palermo mozaiklerinde, Crivelli (cleveland), Lorenzo di Cre-di (Louvre), Raffaello (Madonna degli An-sidei, Londra), Tiziano (Venedik), Moretto (Brescia), Preti’nin (Napoli) tablolarında, XV.-XVI. yy.lara ait birçok heykelde bu şekilde görülür. Hayatından alınmış sahneler Winchester ve Brighton vaftiz çeşmelerinde (XII. yy.), Auxerre, Chartres, Bour-ges kilise vitraylarında, Assisi, Montefias-cone, Aynaroz fresklerinde, Lorenzetti’nin (Floransa), Fra Angeîiço’nun (Vatikan ve Perugia) tablolarında çanlandırılmıştır. (L)

NİCOLAUS’ÇU i. (ad Nicolaus’un adından nicolaus-çü). Din tar. Aziz Yuhanna’-ya göre I. yy.da KÜçifk Asya’da kurulmuş din sapkını bir tarikatiti filesi. (Bu kimselerle, havariler tarafından tayin edilmiş ilk yedi diyakostan biri qläfr Nıcolatıs arasında bir ilgi bulunup büldftıîiatiığı anlaşılmamıştır.) ‘ r^ıma qıT ım

Yorum yazın