Aziz Matta

Aziz Matta , havari ve İncil yazarı. Romalılar adına vergi toplarken Kefar Nahum’da İsa’nın çağrısına uyarak havari oldu. Dört Incil’den birincisi onun eseridir. Bir geleneğe göre Hamsin’den sonra Filistin’de ve Habeşistan’da Hıristiyanlığı yaymağa çalıştı ve bu uğurda can verdi. Kemiklerinin XI. yy.da Salerno’ya götürüldüğü sanılır.

— İkonogr. Matta, genel olarak kanatlı bir adamla birlikte temsil edilir. Azizin resimlerine Couture du Mans, Floransa (Ghi-berti), Tübingen, Sevilla (Breton Merca-dante), Saint-Jean-de-Latran’daki (C. Rus-coni) heykellerde ve birçok roman veya gotik kilisesinde rastlanır. Aziz Mat-ta’yı tablolarında canlandıranlar arasında B. Daddi (Floransa), Caravaggio (Berlin, 1945’te yok edildi), Guercino (Dresden), Rembrandt (Louvre) sayılabilir. Hayatından parçalar Assisi’nin vitraylarında, özellikle Roma’daki San Luigi dei Francesi (1597) için Caravaggio’ya ısmarlanan bir dizi tabloda yer alır. Aziz Matta’ya Çağrı konusunu Cârpaccio (Venedik) Mabuse (Londra), C. Engelberchtsz (Berlin), Terbrugghen (La Havre ve Utrecht), Valentin (Rouen) ve Fr. Puget (Château-Gombert) gibi ressamlar işledi. Ayrıca Vigno’nun Zulüm’ü (Arras), Poussin’in Aziz Matta ile Melek (Berlin) adlı eserleri ünlüdür, (l)

Yorum yazın