Ayetullah Sümer Kimdir

Ayetullah Sümer Kimdir

(d. 17 Nisan 1905, İzmir – ö. 9 Mart 1979, İstanbul), ölüdoğa ve portreleriyle tanınan ressam. 1925’te gittiği Fransa’da bir yandan Marsilya Ticaret Oku-lu’nda eğitim görürken bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde Théophile Beren-ger’in atölyesine devam etti. 1927’de İzmir’e döndü ve ertesi yıl Türk Ocağı’nda ilk sergisini açtı. Aynı yıl devlet bursuyla Paris’e gönderildi ve orada P. Baudouin ile fresk çalıştı. 1933’te Türkiye’ye döndükten sonra Güzel Sanatlar Akademisi’nde fresk atölyesini kurmakla görevlendirildi ve 1971’de emekli oluncaya değin fresk atölyesinde ders vermeyi sürdürdü. Güzel Sanatlar Birliği’nin yanı sıra akademi dışında oluşturulan As Grubu’nun üyesi olan Sümer’in portreleri gerçekçi; yer yer romantik özelliklerin de göze çarptığı manzaraları doğalcı; ölüdoğaları ise malzemeleri işleyiş tarzından dolayı klasik özellikler gösterir. Fransa’ya gitmeden önce genellikle koyu renk tonlarıyla buğulu bir atmosferi yeğleyen Sümer, Fransa dönüşü sert çizgili akademik bir tutumu benimsediyse de, 1940’ların başından itibaren daha yumuşak çizgi ve renklere yöneldi. Çok renkli ve pastel tonlu resimlerinde İstanbul’un çeşitli köşelerini konu aldı. 1960’lardan sonra özellikle portre ve ölüdoğalarında yeniden keskin bir çizgi ve canlı renk anlayışı görülmeye başladı.

Yorum yazın