Aydın Yalçın Kimdir

Aydın Yalçın Kimdir

Aydın Yalçın , iktisatçı, siyaset adamı (Uluborlu 1920). 1941’de Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi ve aynı okulda asistan olarak öğretim görevlisi oldu, 1945’te doçentliğe yükseldi. Uzmanlık öğrenimi için gitmiş olduğu Londra’dan yurda döndükten sonra eşi Nilüfer Yalçın ile birlikte 1954’te Forum dergisini çıkardı, bu dergide iktisat ve siyaset üzerine yazılar yazdı. 1956’da profesörlüğü Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmadığı için fakültedeki görevinden ayrıldı. Bir süre ABD’de konuk profesör olarak çalıştı. 27 Mayıs 1960 Devrimi’nden sonra Siyasal Bilgiler Fakül-tesi’ne profesör olarak döndü. 1961’de Milli Birlik Komitesi’nce Sosyal ve idari işler Komisyonu Başkanlığı’na atandı.

. 1961 ’de Yeni Türkiye Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı ve aynı yıl yapılan genel seçimlerde milletvekili seçildi. 1964’te AP’ye geçerek 1965’te İstanbul, 1969’da da Ankara milletvekili oldu, ancak AP Genel Başkanı Süleyman Demire! ile anlaşmazlığa düştüğü için partiden çıkarıldı. Bunun üzerine siyasetten çekildi ve SBF’deki görevine döndü. 1979’da Yeni Forum adlı dergiyi çıkarmaya başladı. 12 Eylül 1980 Harekâtı’nın ardından 1983’te yeni partilerin kurulmasına için verilince, SBF’deki görevinden ayrılarak parti kurma girişiminde bulunduysa da başarılı olamadı. 1984’te ODTÜ’de öğretim üyesi olarak görev aldı.

Başlıca eserleri : içtimai Sınıflar Meselesi (1948), Uzak Komşumuz Sovyetler (1968), Demokrasi, Sosyalizm ve Gençlik (1969), iktisadi Politika Üzerine Düşünceler (1969), iktisadi Doktrinler ve Sistemler Tarihi (1976), Faşizmin Doğuşu (1977), Türkiye iktisadi Tarihi, Osmanlı iktisadında Büyüme ve Gerileme Süreci (1979).

Yorum yazın