Asım Gündüz Kimdir

Asım Gündüz Kimdir

Asım Gündüz , türk kumandanı (Kütahya 1880 – İstanbul 1970). 1904’te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp akademisinden çıktı. Dört yıl Almanya’da kurmaylık görevleri üstüne staj gördü. Balkan harbinde Karargâhı Umumî Harekât şubesinde 20. ve
3. Kolordu Kurmay başkanlıklarında, Filistin Cephesi Kurmay başkanlığında bulundu. İkinci Şeria savaşlarındaki yararlıklarından dolayı miralay (albay) oldu. Suriye savaşları sonunda İstanbul’da bazı görevlerde bulundu. Sonra Kurtuluş savaşma katıldı: Afyon taarruzu ve Dumlupınar zaferinden sonra livalığa (tümgeneralliğe) yükseldi. İsmet Paşa (İnönü) ile Mudanya konferansına katıldı, Garp* Cephesi karargâhının kaldırılması üzerine genelkurmay ikinci başkanı ; oldu. Korgeneralliğe yükseldi (1926). 1928*de ikinci defa Genelkurmay ikinci başkanlığına getirildi. Rütbesi orgenerallik yükseltildi (1937). Montreux mukavelesi görüşmelerine gönderildi. 1938’de Hatay’ın Türkiye’ye katılması için Fransızlarla Antakya’da yapılan görüşmelerde Türk Askerî heyetinin başkanlığında bulundu. Yüksek Askerî şûra üyeliğine getirildi (1943). Emekliye ayrıldı (1945).
Siyasete atıldı. 1946 ve 1950 seçimlerinde C.H.P. Kütahya milletvekili seçildi. 1954’e kadar bu görevde kaldı.

Yorum yazın