Artur Steinwenter

Artur Steinwenter

Alman hukuk tarihçisi (Marburg, Steiermark 1888-1959). 1918’den sonra Graz üniversitesinde roma hukuku okuttu. Yunan hukuku ve kilise hukukunun doğuşu, roma hukukunun çeşitli alanları ile ilgili birçok eser yazdı. Bizans ve arap devrinde Mısır’da yazılmış kıptîce belgeler üstüne de birçok inceleme yaptı. Başlıca eserleri: Studien zum Römischen Versaumnieverfahren (Roma Hukukunda Gıyabî Usul) [1914]; Studien zu den Koptischen Rechtsurkunden aus Oberägypten (Yukarı Mısır’daki Kıptîce Belgeler Üstüne Çalışmalar) [1920]; Die Streitbeendigung durch Urteil, Schiedsspruch und Vergleich im Griechieschen Rechte (Yunan Hukukunda Yargı, Hâkim Kararı ve Uzlaşma Yoluyle Davanın Kapanması)[1925]; Die Antike Kirchliche Rechtsgang und Se

Yorum yazın