Arthur de Gobineau Kimdir

Arthur de Gobineau Kimdir

fransız yazarı ve diplomatı (Ville-d’Avray 1816-Torino 1882). Babası Chouanne hareketine katılmış ve aşırı kralcılardan olduğu için Restorasyon yönetiminde kral ordusuna girmişti. Joseph Arthur çocukluğunu Bretagne’da geçirdikten sonra, 1835’te Paris’e gitti. 1849’da diplomatlık mesleğine başladı. Bern’de (1849-1854), İran’da (1855- 1858), Yunanistan’da (1864-1868), Brezilya’da (Pedro I ile dostluk kurarak) ve 1870 savaşından sonra Stockholm’da (1872-1877) bulundu. Başlıca eseri, L’Essai sur inégalité des Races Humaines’dir (Irkların Eşitsizliği Üstüne) [1853-1855]. Ayrıca genel konularda çeşitli kitaplarla seyahatnameler yazdı: Trois Ans en Asie (Asya’da Üç Yıl) [1859]; Voyage à Terre-Neuve (New-Found- land’a Yolculuk) [1861]; Traité des Ecritures Cunéiformes (Çivi Yazısı Üzerine) 11864]; Les Religions et les Philosophies dans l’Asie Centrale (Orta Asya’da Dinler ve Felsefeler) [1865]; Histoire des Perses d’- Après les Auteurs Orientaux, Grecs et Latins (Doğu, Yunan ve Latin Yazarlarına Göre İran Tarihi) [1869]; Souvenirs de Voyage (Yolculuk Hatıraları) [1872] ve ölümünden sonra yayımlanan La Trosième République Française et ce qu’elle vaut (Üçüncü Fransız Cumhuriyeti ve Değeri) [1907]. Bundan başka iyi bir romancıydı: Le Prisonnier Chanceux (Şanslı Mahpus) [1847], Nicolas Belavoir (1847), L’Abbave de Typ- haines (Typhaines Abeyi’si) [1867], Les Pléiades (1874) adlı romanlarındaki sade ve değişik üslûbuyle dikkati çekmişti. Nouvelles Asiatiques (Asya Hikâyeleri) adlı eserinde Stendhal ile Merimée’nin etkisi fazlaca ağır basar. Fakat asıl ünü, Essai sur inégalité des Races Humaines adlı eserinde açıkladığı teoriler dolayısıyledir. Bu eserde, Gobineau, insan ırkları arasında tarih, antropoloji ve filoloji bilimleri ile de ispatlanabilecek bir hiyerarşi bulunduğunu ileri sürer. Üstün ırklar, ona göre, Hindistan’ın Arîlerinden gelmedir; ama Arîlerin Asya’da oturanları (Samîler ile Hamiler) daha aşağı bir ırk olan zencilerle karışmışlar, Avrupa’da oturanları ise (Keltler ile İslavlar) sarı ırkla karıştıkları için bozulmuşlardır. Geriye bir tek saf ırk, «Germenler» kalır, yani İslav ve kelt kırması olan bugünkü Almanlar değil, İngiltere’de, Belçika’da ve Kuzey Fransa’da oturan sarışın ırk. ilk ortaya atılışında pek dikkati çekmeyen Gobineau’nun teorisi alman yazarları tarafından siyasî sonuçlar çıkarılmak ve pangermanik (H.S. Chamberlain) ihtiraslara hizmet için sömürülmek üzere kullanılmağa başlandıktan sonra yayıldı ve tanındı. 1894’te, Ludwig Schemann Gobi- neau’cüluğu yaymak üzere bir demek kurdu. Gobineau’cular, fikrine ve niyetine ihanet ederek şimdiki Almanları gerçek Germenlerle bir tutup öbür ırkların efendisi ilân ettiler. Gobineau’nun doktrini, aynı zamanda, alman yahudi düşmanları ve naziler tarafından da benimsendi, (l)

Yorum yazın