Arnold Henry Guyot Kimdir

Arnold Henry Guyot , amerikalı jeolog ve coğrafyacı (Boudevilliers, İsviçre 1807- Princeton, A.B.D. 1884). Dinine bağlı bir Protestan olan Guyot önceleri papaz olmayı düşündüyse de sonra tabiat bilimleri a- lanına yöneldi. Neuch&tel akademisindeki öğretmenliği sırasında Louis Agassiz’in etkisinde kalarak buzullar üstüne çalışmalar yaptı. Guyot buzulların merkezde ve uçlarda daha hızlı aktığını, buz yapısının tabaka veya «şerit» halinde olduğunu ve buzulların, moleküllerin derece derece yer değiştirmesi yüzünden hareket ettiğini ortaya koydu.
1848’de A.B.D.’ye giden Guyot burada millî bir meteoroloji programı gerçekleştirmeğe çalışan Smithsonian kurumuna yardımcı oldu. Bir gözlem sistemi kurdu, birçok meteoroloji istasyonunu donattı ve geliştirdi, ayrıca veri cetvelleri hazırladı.
1849*da coğrafya ve öğretim yöntemleri üstüne ders vermek üzere Massachusetts hükümeti tarafından eğitim kadrosuna alındı. 1854’te Princeton üniversitesine profesör oldu. Guyot bir dizi coğrafya kitabı yayımladı. Ayrıca Apalaş dağlarında yaptığı barometrik incelemelere dayanarak topografya haritaları hazırladı,

Yorum yazın