Aristophanes Kimdir

Aristophanes Kimdir – Aristophanes Hakkında Bilgiler
Atinalı komedi yazan (Atina, İ.Ö. 445?-386’ya doğru).
Aristophanes’in yaşamıyla ilgili olarak yalnızca şiir yarışmalarında birçok kez birincilik kazandığı, özellikle Hippes (Atlılar) adlı yapıtında demagog Kleon’a sataştığı, bu nedenle vatandaşlık haklarına tecavüz etmekle suçlanıp sonradan aklandığı ve Peloponnesos savaşları sırasında kent demagojisine karşı kırsal demokrasiyi savunduğu bilinir. Özellikle eski komedi türünün temsilcisi olan Aristophanes, yapıtlarında yılın siyasal olaylarını sert kişisel saldırılarla ve kaba güldürülerle dile getirmiştir. Yunan trajedilerinde olduğu gibi, bu komedilerde de korodaki kişiler kurbağa, kuş, yaban ansı, vb. kılığına bürünürler. Koro, gerek yazarın kişisel düşüncelerini seyircilere açıklayan bölümü okuması, gerek oyunun akışına katılması, gerek doğrudan doğruya seyirciye seslenmesi açısından önemli rol oynar.
Aristophanes 427-390 yılları arasında oynanmış 44 komedi yazmış ama bunlardan yalnızca 11’i tam olarak günümüze kalmıştır. Şaşırtıcı bir cesaretle, kurumlara, siyasal eylemlere, kişilere, devlet adamlarına ve hattâ tanrılara saldıran yazar, Akharnes (Akharnaililer, 425), Eirene (Barış, 421), Lysistrata (411) adlı yapıtlarında barışı savunup, Atina’ yı yakıp yıkacak olan Peloponnesos savaşı yanlılarına şiddetle karşı çıkmış, Yaban Arıları’nda (Sphekes, 422), zamanlarını çeşitli konularda karar verme tartışmalarıyla geçirip, önemli işleri savsaklayan Atina halkının budalalıklarından söz etmiş. Kurbağalar (Batrakhoi, 405) adlı yapıtını da Euripides’e karşı yazmıştır. Aristophanes’e göre Euripides’in trajedileri, Akhilleus’unkilerin tersine, beğeniyi ve ahlakı bozmaktadır. Bulutlar (Nephelai, 423) adh yapıtında en tehlikeli sofist olarak tanıttığı Sokrates’in felsefesiyle alay eden, Ekklesiazusai’de (Kadınlar Meclisi, 392) sofistlerin Ortaya attıkları kadın haklarını ve ortak yaşamı savunan görüşleri eleştiren Aristophanes, Kuşlar (Ornithes, 414) adlı yapıtında da yer ile gök arasında kuşların kurduğu, yeryüzü kentlerinin siyasal kötülüklerinden uzak, tanrıların bile ancak bazı koşullarda girebildikleri bir kent tasarlamıştır. Öbür yapıtları arasında Demeter Şenlikleri’nin (411) ve Plutos’un (408-388) sayılabileceği yazarın üslubu, konu ve karakterlerin çeşitliliğiyle, olayın yalınlığı ve hafifliğiyle, anlatımın canlılığıyla, alegorilerle ve özel bir dil kullanılmasıyla dikkati çeker.

Yorum yazın