Archer John Porter Martin

Archer John Porter Martin, İngiliz biyokimyacısı (Londra 1910). Cambridge üniversitesini bitirdi (1932); 1935 yılında «master» derecesi aldı ve 1936 yılında doktorasını verdi. 1933-1938 Arasında üniversitenin besin laboratuvarında çalıştı. Richard Lawrence Millington Synge ile birlikte kromatografi konusunda yaptığı araştırmalar ve deneyler, İkinci Dünya savaşı sırasında açlıktan ölümleri önleme yolunda etkili oldu. Gene birlikte 1944’te kâğıt kromatografisini icat ettiler. Bu icat biyoloji ve bakteriyoloji alanlarındaki önemli araştırmaları mümkün kıldı. Ayrıca, bakterilerdeki yeni antibiyotiklerin ve aminoasitlerin keşfinde ve birçok kimya probleminin çözülmesinde yardımcı oldu. İcatları için Martin ve Synge 1952’de Nobel Kimyaı ödülünü paylaştılar. 1953’te Martin’in, sıvı gaz kromatografları konusunda yaptığı araştırmalar, bileşim ve bileşiklerin ültramikroskopik parçalara bölünmesi tekniğini geliştirdi. Martın 1950’de Royal socıety’ye üye seçildi. Aynı yıl, Tıp Araştırmaları Millî enstitüsünde (Londra) biyokimyacı oldu. 1951’de İsveç Tıp derneğinin Berzelius Altın madalyasını aldı, (m)

Yorum yazın