Arabacı Ali Paşa

Arabacı Ali Paşa

ARABACI ALİ PAŞA, Osmanlı sadrazamı (Ohri 1620 – Rodos 1693). Medrese eğitimi gördükten sonra imamlık ve bucaklarda kadı nâibliği yaptı. Köprülüzade Mustafa Paşaya bağlanarak, onun kethüdası oldu. Paşa’nın sadrazamlığında da aynı görevi sürdürdü, 1689’da Yeniçeri Ağası oldu. Bir yıl sonra vezirliğe yükselen Ali Paşa, Rika-bıhümâyün Kaymakamlığına getirildi. Fazıl Mustafa Paşa’nın cephede şehit olduğu bildirilince, Rumeli Kazaskeri Yahya Efendi ile Şeyhülislam Ebû Sait-zade Feyzullah Efendinin yardımıyla 30 Ağustos 1691’de sadrazam oldu. Padişahın gözünde saygınlığını iyice yitiren Arabacı Ali Paşa. Yeniçeri Ocağı’ nda adamlarıyla küçük bir karışıklık çıkararak, Süleyman Ağayı görevden aldırttı; yerine Nezir Ağa, Kızlarağası oldu. Olayı Nezir Ağadan öğrenen II. Ahmet Sadrazam Ali Paşayı görevden aldı. Saray ileri gelenlerinin çabasıyla idamdan kurtulan paşa, 1692 de Edirne’ ye sürüldü. Oradan Gelibolu’ya daha sonra da Rodos’a gönderildi. Mallarının tümüne; 12.000 kese para, mücevher ve gümüş takımlarına el kondu, idam edilerek Rodos Adasma gömüldü.

Yorum yazın