Antonio Rosmini-Serbati

Antonio Rosmini-Serbati , İtalyan rahibi ve filozofu (Rovereto 1797 – Stresa 1855). Rovereto rahibi, Milano Piskoposluk meclisi üyesiydi. 1848’de iki küçük kitap yayımladı: La Costituzione Secondo La Giustizia Sociale (Sosyal Adalete Göre Anayasa) ve Delle Cinque Piaghe della Santa Chiese (Kilisenin Beş Yarası). Fakat Papalık bu eserleri yasak kitaplar listesine koydu (1849). Rosmini Serbati papalık devletlerinde reformlar yapılması gereğine yürekten inanmakla beraber Papalığın bu kararına boyun eğdi, ölümünden sonra felsefî düşünceleriyle İtalyan moder-nizmi üstünde büyük etkisi oldu. Eserlerinden alman kırk teklif 1887’de Kilise tarafından yasaklandı. Başlıca eserleri: Nu-ovo Saggio SulVOrigine delle idee (Düşüncelerin Doğuşu üstüne Yeni Deneme) [1830]; İl Rinnovamento della Filosofía in Italia (İtalya’da Felsefenin Yenilenmesi) [1836]; Filosofía della Política (Siyaset Felsefesi) [1839]; Filosofía Del Diritto (Hukuk Felsefesi) [1841-1845]; Teodicea (1845), Psicología (Psikoloji) [iki cilt, 1846-1850]. (L)

Yorum yazın