Antisthenes Kimdir

Antisthenes Kimdir
ANTHİSTHENES, fels., Kynik Okul diye adlandırılan felsefe okulunun kurucusu, Yunan düşünürü (Atina İÖ 455-ay. y. İÖ 360) ilkin Sofist Gorgias ile çalıştı, daha sonra Sokrates’in öğrencisi vetam bir izleyicisi oldu. Tarihçi Theopompus’ ca en ünlü Sokratesçilerden biri diye adlandırıldı ve hocası Sokrates’in ölümünden sonra Kynosarges Gymnas-iumu’nda kendi okulunu kurarak uzun zaman bu okulun başında kaldı. Kendisi diyalektik anlayışıyla sofistik düşünceye bağlı kalırken ahlak anlayışının temel ilkelerini Sokrates’ten aldı. Mutluluğun kaynağını erdemde bulan ve neyin iyi olduğu bilgisinden kaynaklanan bu erdemin, insanın tek amacı olduğunu öne süren Sokratesçi ahlak felsefesini daha çok geliştirdi. Bir Kynik olarak özgüven, dayanıklılık ve çalışkanlığın savunuculuğunu yapan Anthisthenes’e göre erdem, bizi mutluluğa kavuşturabilecek tek ve en yüce iyi, aynı zamanda yaşamın doğru sayılabilecek biricik anlam ve ereğidir. Erdemli kişi katı bir özdenetim içinde kendini belirlemede mutlak özgür olmalı ve tüm gereksinimlere bağlılıktan kurtulmalıdır. Erdem, bilgiyle ilgiliyse de ahlak ilkeleri kuru birer bilgi olarak kalmamalı, doğrudan doğruya yaşanmalıdır, işte bunu gerçekleştirebilen erdemli kişi, gerçekte en bilge kişidir. Çünkü o, kendi gönlünce yaşayıp en uygun biçimde eylemde bulunur. Anthisthenes’in en ünlü yandaşı, Sinoplu Diogenes olmuştur.

Anthisthenes’in kendi felsefesini dile getirdiği diyalogları, düşsel söylevleri, Homeros’un ilyada ve Odissea’sına ilişkin yorumları vardır. Ancak bunlardan günümüze yalnızca bazı bölümler kalmıştır.

Yorum yazın