Ankaravi Mehmet Efendi

Ankaravi Mehmet Efendi,türk şeyhülislâmı (Ankara 1618 – İstanbul 1687). Şeyhülislâm Yahya Efendiden mülâzemet alarak müderris oldu. Çeşitli medreselerde ve bu arada Naili mescidi yanındaki Mehmedağa dârülhadisi (1650), Pervi-zefendi (1656), Caferkasımpaşa (1657), Sek-banalihaydarpaşa (1658), Ayşesultan (1658), Semaniye (1661), Zalpaşasultanı ismihan-sultan (1662) ve Süleymaniye medreselerinde (1663) müderrislik yaptı. 1663’te Yenişehir kadısı, 1663’te Fetva emini, 1667’-de Bursa, 1669’da Mısır, 1671’de İstanbul kadısı oldu. Anadolu kazaskerliğine (1672), Rumeli kazaskerliğine getirildi (1673). Ağustos 1675’te Ankara ve Çukurcuk kazaları arpalık verilerek azledildi. 1681’de ikinci defa Rumeli kazaskerliğine, 1686’da meşihat makamına getirildi. Eserleri: Fetava-yı Ankaravî (Ankaravî’nin Fetvaları) adlı bir fetva dergisiyle, fıkıh bilgini Şemseddin Muhammed’in Tenvî-ül-Ebsâr (Ülkelerin Çeşitlendirilmesi) adlı eserine haşiyesi, hayrat olarak da Ankara’da cami, medrese, hamam, çeşme, mektep ve kervansaray; İstanbul’da bir medresesi vardır. (m)

Yorum yazın