Andrea Mantegna kimdir

Andrea Mantegna kimdir – Andrea Mantegna hayatı ve eserleri hakkında bilgiler
Andrea Mantegna, İtalyan ressamı (Padova 1431 – Mantova 1506). Doğramacı olan babası Bİaglo onu on yaşındayken ressam Francesco Squarcione’ye evlâtlık verdi. Mantegna, Fıancesco’nun yanında altı yıl kaldı. Genç ressam, 1448’de, Pa-dova’da, Santa Sofia kilisesi için bir sunak tablosu yaptı (bugün kayıptır). Daha sonra, Giovanni d’Alemagna, Antonio Viva-rini ve Niccolo Pizzclo gibi üç ünlü usta ile Eremitani kilisesinin Ovetari kapellası-nı süslemeğe başladı. Giovanni d’Alemagna 1450’de, Pizzolo 1453’te ölünce ve Antonio Vivaıini işi bırakınca, süslemelerin çoğunu genç sanatçı tamamladı. Rönesans resminin Kuzey İtalya’da yayılmasını sağlayan bu önemli fresk dizisi 1944’te tahrip edildi. Bu yüzden sanatçının ilk eserleri, bugün ancak Aziz Petrus, Paulus ve Chris-tophorus tablolarının bulunduğu Kapella absidi :1e Aziz Yakup ve Aziz Yuhanna’-nın Tanrısal Çağrısı ve Aziz Yuhanna’nın Şeytanları Kovması adlı tablolarının fotoğraflarından izlenebilmektedir. Ressam bu eserleri 1454-1455 arasında tamamladı. Mantegna’nın sanatı, o çağın en büyük dehalarının buluştuğu Squarcione’nin atel-yesinden başka Venedik’te Andrea deJ Cas-tagno, Padova’da da, Paolo Uccello, Filip-po Lippi ve Donatello gibi toscanalı sanatçıların eserlerini tanımasıyle oluştu. Ancak Mantegna’nm daha Erem tani kilisesinin fresklerini yapmağa başladığı andan itibaren Floransa anlayışını, yeni kavram ve sezgilere göre değiştirmek istediği görülür. Sanatçı Floransalıların katı perspektif ölçüleri yerine aşağıdan yukanya doğru daralan hayalî bir boşluk yarattı. Bu boşlukta insan ölçüsü, eski sanatçıların hayranlık uyandıran ağırbaşlılığına erişmek ve olaylarla kişileri tarihin gösterişli ortamında yansıtmak tutkusuyle tabiat boyutlarının ötesine kadar uzanır. Geçmişle kurulan bu entellektüel ve duygusal kaynaşmadan sanatçının, bilimsel olmaktan çok romantik olan arkeoloji ilgisi ortaya çıkar. Padova’daki Santa Giustina kilisesine 1454’te yaptığı Aziz Lukas Poliptiği adlı tablosunda Mantegna gotik geleneğe bağlı eskimiş bir kompozisyon şeması içine girmek zorunda kaldı. Bununla birlikte atmosferik boşluk hissini veren yaldızlı fon üzerinde, on iki görüntü kuvvetle belirir. Bu arada çeşitli bölümlerin perspektif birliği, San Zeno (Vercna) kilisesi triptiğinin birleştirici düşüncesine başlangıç olur. Yivli korent sütunlarıyle mimarî bir görünüm kazanan bu eser ideal klasik tapmağın ilk aşamasını meydana getirir. Meryem Çocuk İsa ile Tahtta tablosunu kapsayan kompozisyon perspektifinin Oltasında diğer figürler yer alır. Böylece plastik ve resimsel elemanlar perspektif ilişki birliği içinde kaynaşırlarken sert bir taş çalışması gibi görünen renk düzensizliği figürlerin hacimlerini artırır. Napolyon devrinde Fransa’ya götürülen sunak tablosu parçalara ayrılarak orta kısmı (Çarmıh’a Geriliş) Louvre (Fransa) müzesine, yan kısımlar (Diriliş ve Bahçede Dua) ;se Tours (Fransa) müzesine yerleştirildi. Mantegna o sıralarda Gentile’nin kızı ve Giovanni Bellini’nin kızkardeşiyle evlendi. Gentile’nin Mantegna üstündeki etkisi, Meryem ve Uyuyan Çocuk (Milano, Poldi Pezzoli müzesi) ve Uffizi’deki Triptik (ortada Kâhin Kralların Tapınması solda Uruç, sağda Sünnet) gibi eserlerinde görülür. Mantegna’nın, Aziz Sebastianus (Viyana, Kunsthistorisches museum) ve Bahçede Dua’yı (Londra, National gsllery) Pa-dova’dan ayrılmadan önce 1460’ta yaptığı sanılır. Daha sonra Mantova’ya giden sanatçı Ludovico III Gonzaga’nın saray ressamı oldu ve ölünceye kadar orada kaldı. Yalnız kısa süreler için Floransa (1466), Pisa (1467), Roma (1488) ve Ferrara’ya (1499) gitti. 1472-1474 Arasında rsssam Dukalar Sarayı’ndaki sonradan «Evlilerin Odası» diye adlandırılan «Camera picta»*-ya freskler yaptı. Burada, seyirciyle resim arasındaki boşluk ile figürler arasındaki boşluk sınırını hissettirmeden kaldırarak seyircinin dikkatini doğrudan doğruya tablonun ortasına çekmeyi bildi. Bu freskleT, Corregglo’ya, XVI. yy.ın ilk yarısında yaşayan fsrraralı sanatçılara, Venedikli ressamlara, ezellikle de Paolo Veronese’ye örnek teşkil etti. Meryem’in ölümü (Prado), Aziz Georgius (Venedik Akademi galerisi) ve Mağaradaki Madonna’yı da (Uffizi) aynı yıllarda yaptığı sanılır. Bu son eserin boyutları minyatüre kaçar. Sanatçı 1486-1492 arasında Sezar’m ZaferlerVm yaptı (bugün Hampton Court’tadır).

Figürleri ilk planda güçlü olarak belirtecek şekilde, kortej sonuçlanmamış olgulara bölünmüştür. Mantegna 1488-1490 arasında Zaferler ile uğraşamadı, çünkü in-nocentius VIII kendisini Belvedere şapelini süslemesi için Roma’ya çağırmıştı (şapel 1780*de yıkıldı). Dekordaki ağaçlı motiflerini Muzaffer Madonna (1496, Louvre) mihrabında yeniden işledi. Biçim bakımından Madonna Meleklerle (Brera) ve Meryem, Çocuk İsa, Azizler ve Meleklerle (Milano, Castello Sforzesco müzesi) adlı eserleri andırır. Son eserlerinde dram unsuru yoğunlaşır: İsa Mezarda (Kopenhag, Millî müze), Aziz Sebastianus (Venedik) ve ölü İsa ÇBrera). Bu son eserde İsa’nın acı dolu yüzü ve soğuk, san teni büyüleyici unsur olarak dikkati çeker. Sanatçı son yıllarında Isabella d’Este’nin çalışma odasını süsledi: Parnassus (1497) ve Erdemin Zaferi (150(2) tuvalleri (Louvre) bir edebî ve klasik ilhamı ortaya koyar. Bu son dönemin şaheserleri sanatçının eroik klasiz-minin son gelişmesi olan Scipio’nun Zaferi ve Samson ile Dalila’âiT (her ikisi de Londra’da National gallery’dedir). Manteıgna resim çalışmalarından başka grafik alanında da eserler verdi. Yaptığı tek tük desenlerin yanı sıra dinî ve mitolojik konulu gravürleri de vardır. Mantegna’nm üslûbu ve ikonografik repertuvari, çağdaşı olan sanatçılarla daha sonraki nesiller üstünde büyük etki yaptı, (m)

Yorum yazın