Andre Maurois kimdir

Andre Maurois kimdir – Andre Maurois hayatı ve eserleri hakkında bilgiler
Andre Maurois [asıl adı Emile Herzog], fransız yazarı (Elbeuf 1885 – Neuilly 1967). Rouen lisesinde okudu, öğretmeni Alain, üstünde derin ve sürekli bir etki bıraktı. Edebiyat fakültesini bitirdikten sonra babasının dokuma fabrikasını yönetmeğe başladı. Birinci Dünya savaşında İngiliz kuvvetlerinde tercüman-subay olarak çalıştı; o günlerdeki gözlemlerini Les Silences du Colonel Bramble (Albay Bramble’ın Susmaları) [19181 adlı küçük, nükteli eserinde dile getirdi; bir süre sonra bu eserin devamı olan Doktor O’Grady’nin Gevezelikleri’m (Les Discours du Docteur O’-Grady) [1921] yayımladı. İki yıl sonra büyük adamların romanlaştırılmış biyografilerini yazmağa başladı. Ariel ou la Vie de Shelley (Ariel veya Shelley’in Hayatı)
[1923] -bu türün ilk örneğidir. Ingilizlerin yaşayışına duyduğu hayranlıktan yola çıkarak, belgelere dayanan birtakım biyografiler yazdı: La Vie de Disraeli (Dis-raëli’nin Hayatı) [1927]; Byron (1930); E-douard VII et Son Temps (Edward VII ve Çağı) [1937]; bunlara gene aynı türden olan diğer eserlerini iTourgueniev [Turgen-yev] ve Lyautey, 1931; Chateaubriand, 1938) ve başarılı tenkit yazılarını (Aspects de la Biographie [Biyografinin Yönleri], 1929) eklemek gerekir. Fabrika yöneticisi olarak gözlemlerini Bernard Quesnay (1928) adlı romanında dile getirdi, ama romancı olarak asıl değerini İklimler* ile (Les Climats) [1928] ortaya koydu. Bundan sonra yayımlanan eserleri: Le Peseur d’Âmes (Ruh Tartısı) [1931]; Aile Çevresi (Le Cercle de Famille) [1932]; Mutluluk İçgüdüsü (L’Instinct du Bonheur) [1934]; Düşünceleri Okuyan Makine (La Machine a Lire les Pen-sees) [1937]. Bu son eserde Maurois, bir psikolog, duygulu bir tahlilci olduğu kadar, ince, alaycı bir yazar olduğunu ortaya koyar. Bu eserlere paralel olarak çok sayıda deneme yazdı: Cephe Sohbetleri (Dialogues sur le Commandement) [1924]; Mes Songes que Voici (İşte Kurduğum Düşler) [1933]; Duygular ve Âdetler (Sentiments et Coutumes) [1934]; Yaşamak Sanatı (Un Art de Vivre) [1939]. İkinci Dünya savaşında A.B.D.’de yaşayan sanatçı, Fransa’ya döner dönmez eserler vermeğe devam etti. Savaştan önce İngiltere Tarihi (Histoire d’Angleterre) [1937] adlı eseriyle yeni bir diziye başlamıştı. Bu diziye Amerika Birleşik Devletleri Tarihi (Histoire des Etats-Unis) [1943], Histoire de France (Fransa Tarihi) [1947] ile devam etti; Ara-gon’un S.S.C.B. ve Maurois’nın yeni bir A.B.D. tarihi Amerika – Rusya (Les Deux Géants) [1963] adiyle yayımlandı. Diğer romanları: Sevememek (Terre Promise)

[1946]; Sonbahar Gülleri (Les Roses de Septembre) [1956]. Denemeleri: Sept Visages 4e VAmour (Aşkın Yedi Yüzü) [1946]; Retour en France (Fransa’ya Dönüş) [1947]; Alain <1949); Les Nouveaux Discours du Docteur O’Grady (Doktor O’Grady’nin Yeni Nutukları) [1950]; Destins Exemplaires (örnek Hayatlar) [1952]; Okumak Sanatı (Lecture, Mon Doux Plaisir) [1958]; De Proust a Camus (Proust’tan Camus’ye) [1963]; De La Bruyere à Proust (La Bru-yere’den Proust’a) [1964]; La Conversation (Sohbet) [1964]; Au Commencement Etait VActton (Başlangıçta Eylem Vardı) [1966]. Maurois büyük fransız romantiklerinin biyografilerini de yayımladı: Lelia ou la Vie de George Sand (Lelia veya George Sand’ın Hayatı) [1952]; Olympio ou la Vie de Victor Hugo (Olympio veya Victor Hu-go’nun Hayatı) [1954]; Les Trois Dumas (Üç Dumas) [1957]. Diğer eserleri: A la Recherche de Marcel Proust (Marcel Pro-ust’un Peşinde) [1949]; Robert et Elizabeth Browning (1957); La Vie de Sir Alexander Fleming (Alexander Fleming’in Hayatı) [1959]; Adrienne ou la Vie de Mme de la Fayette (Adrienne veya Madam de la Fayette’in Hayatı) ¿1961]; Promethee ou la Vie de Balzac (Prometheus veya Bal-zac’ın Hayatı) [1965]. Maurois bütün büyük hikâyelerini Pour Piano Seul (Yalnız Piyano İçin) [1960] adlı bir derlemede topladı. Eserlerinde en karışık problemleri çözümlemeyi başaran Maurois, geniş bir okuyucu kitlesinin sevgisini kazandı,

Yorum yazın