Andre Mary

Andre Mary , fransız şairi ve bilgini (Châtillon-sur-Seine 1879 – Paris 1962). Ortaçağ eserlerinden birçoğunu çağdaş Fran-sızcaya aktardı. Bunlar dışında çok başarılı antolojiler yayımladı: La Fleur de la Poésie Française, Depuis les Origines Jusqu’à la Fin du XVe Siècle (Başlangıcından XV. yy. Sonuna Kadar Fransız Şiirinin En Parlak örnekleri) [1951] ve la Fleur de la Prose Française Depuis les Origines Jusqua’à la Fin du XVIe Siècle (Başlangıcından XVI. yy. Sonuna Kadar Fransız Nesrinin En Parlak örnekleri)

[1954]. Moréas’in izinde yürüyen bir şair olarak roman okuluna bağlandı. Başlıca şiir kitapları: Symphonies Pastorales (Pastoral Senfoniler) [1903]; Forêteries (1903-1906); Le Cantique de la Seine (Seine İlâhisi) [1911]; Rondeaux (Rondolar) [1924]:; Le Livre Nocturne (Gece Kitabı) [1935]; Rimes et Bacchanales (Kafiyeler ve Bacc hanalia) [1942]; L’Arcadie (Arkadia) [1954], (L)

Yorum yazın