Andre Malraux kimdir

Andre Malraux kimdir – Andre Malraux hayatı , kitapları ve eserleri hakkında bilgiler
Andre Malraux fransız yazarı ve siyaset adamı (Paris 1901-av.v. 1976 Liseyi bitirdikten Isonra Uzakdoğu ile ilgilendi. École des Langues Orientales’e (Yabancı Diller o-kulu) girdi; Lunes en Papier (Kâğıttan Aylar) [1921] ile Ecrit pour une idole à Trompe (1921) adlı eserlerini yayımladı. 1923’-te arkeoloji misyonu ile Kamboçya’ya gitti. Komünistlere duyduğu yakınlık dola-yısıyle 1926’da Çin devrimine katıldı; La Tentation de VOccident (Batı Ayartması) adlı eseri bu dönemde yayımladı. Genç bir fransızla genç bir çinli arasında geçen konuşmalardan meydana gelen eserde, her iki taraf, batı inançlarının iflâs ettiği sonucuna varırlar. Bunu Kantorida İsyan (Les Conquérants) [1928] takip etti. Romanın kahramanı Garine, bir şeyler yapmak isteği içinde devrimi seçer. 1930’da yayımlanan Büyük Yol (La Voie Royale) [1930], Laos sınırlarındaki tehlikeli bir seferin hikâyesidir, insanlığın* Hali (La Conditon Humaine) [Goncourt ödülü, 1933], 1927 Şanghay dev-rimini, Le Temps du Mépris (Küçümseme Zamanı) [1935] bir alman toplama kampında bulunan bir devrimcinin serüvenini anlatır: Umut*’ta (Espoir) [1937] İspanya İç savaşından sahneler yer alır. Malraux iç savaşa Cumhuriyetçi İspanyol hükümetinin hizmetinde çarpışan yabancı hava kuvvetlerinin kumandanı olarak katılmıştı. Yazar, ayrıca iç savaşla ilgili bir filim çevirdi: Umut (L’Espoir) [Sierra de Teruel]. 1939’da Fransa’ya döndü; savaş ilân edilince bir tank birliğinde görev aldı; savaşta yaralandı, esir düştü, 1940’ta kaçtı. Savaş hatıralarını, yanda kalan La Lutte avec l’Ange (Melekle Savaş) adlı bir roman dizisinin ilk kitabı olan Altenburg’un Ceviz Ağaçları’nda (Les Noyers de l’Altenburg) [1943] anlattı. Malraux, Lot-et-Garonne ve la Corrèze’de «Albay Berger» adiyle mukavemetçilerin başına geçti. Direnme hareketinde etkili oldu, sonra da Alsace ve Almanya seferlerine katıldı, Alsace-Lorraine tugayına kumanda etti. 1945-1946 Arasında geçici hükümetin istihbarat bakanı, 1947’-de general de Gaulle’ün kurduğu Fransız Halk topluluğunun genel sekreteri oldu. Romandan uzaklaşan Malraux, Psychologie de l’Art (Sanat Psikolojisi) başlığı altında

3 ciltlik bir eser kaleme aldı, sonra Le Musée imaginaire (Hayalî Müze) [1947], La Création Artistique (Sanat Eserinin Yaratılışı) [1948], La Monnaie de l’Absolu

(1950) adlı eserlerini yayımladı; bu eserleri bazı eklemelerle, Les Voix du Silence (Sessizliğin Sesleri) adiyle birarada yayımladı

(1951). Bu eserin devamı olarak önce Musée imaginaire de la Sculpture Mondiale’\ (Dünya Heykelciliği Hayalî Müzesi) [1952-1954], sonra da Métamorphose des Dieux’-yü (Tanrıların Değişimi) [1957] yazdı. Bu dizi, insanı ve yarattığı büyük sanat eserlerindeki ustalığını ortaya koyan uzun ve ilgi çekici bir araştıımadır. General de Gaulle’ün iktidara gelmesi üzerine A. Malraux devlet bakanı. (1 haziran 1958), sonra kültür işleriyle ilgili devlet bakanı (ocak 1959) oldu. Bu görevine Pompidou’nun kurduğu bütün kabinelerde de devam etti. 1962 Ekiminden sonra «V. Cumhuriyet için birlik»in başkanlığını yaptı. 1967’de Antimémoire s’-ların birinci cildini, 1969’da Les Chênes Qu’on Abat’yı (Devrilen Çınar) yayımladı.

1970 Nisanında general de Gaulle’ün iktidardan ayrılması üzerine kültür bakanlığından çekildi

Yorum yazın