Ambroise Pare Kimdir

Ambroise Pare Kimdir – Ambroise Pare Hayatı Hakkında Bilgiler

Ambroise Pare KimdirAmbroise Pare Fransız cerrahı (Bourg-Hersent. Laval yakınları, 1509’a doğru-Paris, 1590). Orta halli bir ailenin çocuğu olan Ambroise Paré, Lavalli bir din adamının yanında eğitim gördükten sonra Laval’in başberberi olan Viallot’nun yamnda çırak olarak çalıştı ve cerrahlığı ondan öğrendi. Delikanlılık çağına gelince Angers’ye. ardından da Paris’e gitti, Hôtel-Dieu Hastanesi’ne yardımcı cerrah olarak girdi (1525). Üç yıl sonra da usta bir berber-cerrah olarak Montejan dükünün hizmetine girdi.

Becerikliliği, zekâsı ve ister soylu bir kişi olsun, ister basit bir asker her yaralıya aynı özeni göstermesiyle kendini çevresine sevdirdi. 1545’te yayımladığı ilk kitabı La Méthode de traic-ter les playes faites par les arquebuses et autres batons à feu ’de (Arkebüz ya da Başka Ateşli Silah Yaralarının Tedavi Yolları), kızgın demirle dağlama yerine atardamarların bağlanmasına dayanan yeni bir kanamayı durdurma yöntemini ortaya attı. Kısa bir süre sonra, Fransa kralının cer-
rahı unvanını aldı ve sırasıyla Henri II, François II, Charles IX ve Henri IITün hizmetinde çalıştı. 1557’de krallığın en iyi cerrahlarım bir araya getiren Saint-Cöme topluluğuna girdi. Bu tarihten sonra yazdığı kitaplarda ameliyat teknikleri, kullanılan aygıtlar ve yeni protez sistemleri üstüne açık seçik bir anlatımla bilgiler verdi: Méthode curative des playes et des fractures de la teste humaine, avec les portraiis des instruments (Kafatasının Yara ve Kırıklarını İyileştirme Yöntemi ve Kullanılan Aygıtların Betimlenmesi, 1561); L’Anatomie universelle du corps humain (İnsan Bedeninin Evrense! Anatomisi, 1564): Dix livres de chirurgie avec le magasin des instruments nécessairés à ¡celle (Cerrahi ve Cerrahiye Gerekli Aygıtlar Üstüne On Kitap. 1564)

Yorum yazın