Alphonse de Lamartine Kimdir

Alphonse de Lamartine Kimdir – Alphonse de Lamartine hayatı ve eserleri hakkında bilgiler
Alphonse de Lamartine KimdirAlphonse de Lamartine (1790 – 1869) Onlü bir Fransız şairi ve devlet adamıdır. Bir kişizadenin oğludur. Mâcon kasabasında doğdu. Annesi çok zeki, bilgili bir kadındı. Oğlunda sanat zevkinin uyanmasında büyük etkisi olmuştur.
Lamartine küçük yaşta Lyon’da bir okula gönderildi, oradaki yıl kaldıktan sonra, yatılı hayatın yalnızlığına dayanamadığı için kaçtı. Dört yıl da Belley kolejinde okuduktan sonra eve döndü, öğrenimine kendi başına devam etti.
Lamartine, 1811’de İtalya’ya gitti. Napoli’ de, bir balıkçının kızıyla dost oldu. Kız, tütün işçisiydi. Lamartine onu, Graziella adı ile anarak, bu addaki eserinde ebedileştirdi. Napoleon’un Moskova bozgunundan sonra, imparatorluk düşünce, askerliğe heves ettiyse de bu meslek sonradan hoşuna gitmediği için bundan da vazgeçti. 1816 eylülünde, sağlık bakımından bir süre kalmak üzere gittiği Aix-les-Bains’de bir kadına tutuldu. Ertesi yıl, Elvire diye andığı bu genç kadın ölünce Lamartine, duygularını belirten en güzel şiirlerini yazdı..Istırap, şairi olgunlaştırmıştı. Bu şiirlerin pek ünlü olan bir tanesi de “Göl” adındadır. ilk şiir kitabı 1820 martında basıldı. On gün sonra Lamartine, Napoli elçiliğine ateşe olarak atandı. O sırada, Cenevre’de, bir İngiliz kızı ile evlendi.
Lamartine Napoli’de bir yıl kaldı, üç yıl sonra Floransa elçiliği kâtipliğiyle gene İtalya’ya gönderildi. 1821’den 1825’e kadar Saint-Point’da bir şatoda yaşadı. Eserlerinin önemli bir kısmını burada yazdı. 1830 devrimi onu yeniden harekete geçirdi. 1831 seçimlerine girdiyse de kazanamadı. 1832’de Doğu’ya uzun bir geziye çıktı. Bir yaşın
dayken ölen oğlunu unutamıyordu. Kızı Julia ile karısını da bu geziye. götürdü. Yunanistan’ı, Suriye’yi, Filistin’i gezdiler. Kızı Beyrut’ta öldü. Kendisi de hastalandı. Bulgaristan’da bir kasabada yattı. Sonra Fransa’ya döndü. Suriye’deyken, milletvekili seçildiğini öğrendi. Meclis’te hiçbir partinin tarafını tutmamakla beraber, nutuklarıyla büyük bir başarı sağladı. Bu arada ölüm cezasına karşı köleliğin kaldırılması için söyledikleri, kimsesiz çocuklar, basın hürriyeti, Napoleon’un kemiklerinin Fransa’ya getirilmesi için söyledikleri çok derin yankılar yarattı. 1839 – 1842 arasında, güttüğü siyaset belirlileşti. Liberal, insancı, barışçıydı. 1843’te kesin olarak muhalefete geçti. 1847′ de yayınladığı “Jirondenlerin Tarihi” adlı eseri, siyasi eğilimini belirtir. 1848 devriminde önemli rolü oldu. Geçici hükümete devlet bakanı olarak girdi. 1851 hükümet darbesi onun da siyasi hayatına son verdi.
Lamartine’in ihtiyarlığı hayli acı geçmiştir. Süse, şatafata düşkünlüğü, hesapsızlığı yüzünden beş milyon frank borca girmişti. Para kazanmak için tarih ve edebiyat konularında durmadan çalışıyordu.
Lamartine, Fransız romantik şairleri içinde en duygulu bir sanatçı olarak tanınmıştır. Fransız şiirlerinde gerçek lirizmin kurucusudur. Edebiyatın birçok ifade tarzlarını denemiştir. Şiirlerinin konularını, ana temalarını, daha çok, insanın kaderi karşısında vardığı düşünceler meydana getirir. İnsanın doğduğu çevrelerin ilki olan aile, sevgi ve tabiat Lamartine’i en çok düşündürmüş, içlendirmiş konulardır, ölüm, belki de anlattığı düşüncelerin en kuvvetlisidir. Çünkü Lamartine, kendi hayatında birçok ölüm olaylarıyla karşılaşmış, Graziella’sını, küçücük oğlunu, kızını, karısını, annesini kaybetmişti. Şiirlerinin dili çok sade, son derece ahenkli, zaman zaman benzetmelerle süslüdür. Tarihe ait eserlerinde, gerçeklere tümüyle bağlı kalmıştır.
Lamartine’in 63 cilt tutan müsveddeleri Paris Milli Kütüphanesindedir. Başlıca eserleri şunlardır:
Şiir. — “Premières Méditations Poétiques” (ilk Şairce Düşünceler, 182ft>); “Nouvelles Médiations Poétiques” (Yeni Şairce Düşünceler, 1832); “La Mort de Socrates” (Sok- rates’in ölümü, 1823); “Jocelyn” (1836); “La Chut d’un Ange” (Bir Meleğin Düşüşü, 1838).
Roman. — Graziella (1849); Raphaël (1849); Genevieve (1851).
Tarih. — “L’Histoire des Girondins” (Ji- rondenler’in Tarihi, 1847); “L’Histoire de la Révolution de 1848 (1848 Devriminin Tarihi, 1849); “L’histoire de la Turquie” (Türkiye Tarihi, 1854 – 1855); “L’Histoire de la Russie” (Rusya Tarihi, 1855).
Bibliyografya:
Dilimize çevrilmiş eserlerinden başlıcaları. — Graziella (çev. H. F. Ozansoy, 1934) ; Graziella (N.P. Safa, 1939); Graziella (Z. Menemene!, 1944); Alphonse de Lamartine ve İstanbul Yazıları (çev. N. Berk, 1971); Rafaël – Yirrtıi Yaş Sayfaları (çev. H. F. Ozansoy, 4. basım 1968).

Yorum yazın