Ali ulvi elöve hayatı

Ali Ulvi elöve (1881-1975) Türk şair ve dilci. İstanbul, Adana ve Bursa öğretmen okullarında Türkçe ve edebiyat dersleri verdi. 1939-1945 arasında Gazi Eğitim Enstitüsü’nde öğretim görevlisiydi. Türkçe çocuk şiiri yazan ilk şairlerden olan Elöve, Jean Deny’nin ünlü yapıtını Türk Dili Grameri adıyla Türkçe’ye çevirdi. Abdurrahman Fevzi Efen-di’nin Mikyasü’l-Lisan ve Kırtasü’l-Beyan adlı yapıtını açıklamalarla yayımladı. Avrıca çeşitli terim sözlüklerine katkıda bulundu.

Yorum yazın