Ali Rıza Yalgın Kimdir – Hayatı

Ali Rıza Yalgın Kimdir – Hayatı

Ali Rıza Yalgın halkbilim ve budun-bilim (etnoloji) araştırmacısı (Selanik/Usturumca 1888-Eskişehir 1960)i İstanbul Muallim Mektebini bitirdi, ilkokul öğretmeni olarak çeşitli yerlerde,çalıştı, ilköğretim müfettişliğinden Adana Müzesi Müdürlüğü’ne atanınca budunbilim konusundaki araştırmalarına fırsat buldu, Toroslar’da-ki Türkmen aşiretlerini yerinde gözledi, Yörüklerin müzelerde bulunması gerekli değerlerini derledi. Bursa (1940) Müzesi yöneticiliğinden emekliye ayrılmadan Ankara’da müzeler genel müdürlüğü örgütünde de görev aldı (1944), emekliye ayrıldı (1950).

Başlıca eserleri
: Cenupta Türkmen Oymakları (5 cilt, 1931-1939), Çukurova Halk Terbiyesinde Avcılık (1937), Cenupta .Türkmen Çalgıları (1940), Anadolu’da Türk Damgaları (1943), Toroslar’da Kratepeli Bölgesi: Yurt ve Etnoğrafya (1950) vb.

Yorum yazın