Ali Nihat Tarlan Kimdir

Ali Nihat Tarlan Kimdir , Ali Nihat Tarlan Hayatı ve Eserleri

Ali Nihat Tarlan (d. 1898, İstanbul – ö. 30 Eylül 1978, İstanbul), özellikle eski Türk edebiyatı üzerine çalışmalarıyla tanınan edebiyat tarihçisi.

İlköğrenimini Manastır’da, ortaöğrenimini Vefa Sultani’sinde tamamladı (1917). Da-rülfünun-ı Osmani (bugün İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim gördü. “İslam Edebiyatı’nda Leyla ve Mecnun Mesnevisi” başlıklı teziyle Edebiyat Fakül-tesi’nin doktora çalışmasını tamamlayan (1920) ilk öğrencisi oldu. 1933’e değin İstanbul’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1933 Üniversite Reformu’nun ardından metinler şerhi doçenti olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girdi; 1941’de profesörlüğe yükseltildi. 1953’te Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü başkanlığına getirilen Tarlan, 1972’de üniversite senatosunun kararıyla emekliye ayrıldı.

İlk şiir ve yazıları Şebab ve Servet-i Fünun dergilerinde çıktı. Daha sonra Edebiyat Gazetesi, Gündüz, Gençlik gibi yayın organlarında çalışmaları yayımlandı. Bu döneme ait yazı ve şiirlerini sonradan Güneş Yaprak (1953, 1963) ve Kuğular (1970) adh kitaplarında topladı. Asıl çalışma alanı olan divan edebiyatı üzerine birçok inceleme ve monografi hazırlayan Tarlan, klasik Türk edebiyatının etkilendiği İran edebiyatı ürünlerini de karşılaştırmalı olarak ele aldı. Geliştirdiği metin şerhi örneklerini Şeyhî Divanım Tedkik (1934,1964), Divan Edebiyatında Tevhidler (1936), Metin Tamiri (1937), Metinler Şerhine Dair (1937) gibi yapıtlarında ortaya koydu. Ayrıca Ahmed Paşa’nın Divanım (1966) ve Zatî Divanım (1968-70; 2 cilt) yayıma hazırladı. Yaptığı çeviriler nedeniyle 1947’de İran hükümetince “Hümâyun”, 1961’de Pakistan hükümetince “Sitare-i İmtiyaz” nişanlarıyla ödüllendirildi. Öbür yapıtları arasında Edebi Sanatlara Dair (1931, 1964), Mehmed Akif ve Safahat (1968), Fuzulî Divanı Şerhi (1985; 3 cilt) sayılabilir.

Yorum yazın