Ali Kemali Söylemezoğlu

Ali Kemali Söylemezoğlu

Türk devlet adamı (Erzurum 1818 – Konya 1897). Özel öğrenim gördü. Trabzon ve İstanbul medreselerinde okudu. Trabzon valisi Haznedarzade Osman Paşanın kâtibi oldu. Çeşitli yerlerde mutasarrıflık yaptı. Rumeli beylerbeyi payesiyle paşa olarak Trablusgarp, Manastır ve Musul valiliklerinde bulundu. Sürre emini olarak Hicaz’a gitti. Konya valisi oldu (1894). Ali Kemalî Paşa, divan edebiyatı geleneğini sürdüren şiirler de yazdı. (

Yorum yazın