Alfred Wolfenstein Kimdir

Alfred Wolfenstein Kimdir

WOLFENSTEÍN Alfred, Alman şair ve yazarı (Halle/Saale 1888-Paris 1945). Hukuk öğreniminden sonra bağımsız yazar olarak çalıştığı Berlin’deki Nazi yönetimi yüzünden barınamayarak Prag’a geçmişti, oradan da Paris’e sığınmak zorunda kaldı (1938), önceleri Dışavurumcu (Ekspresyonist) edebiyatçılar arasında yer alıp çok yararlı çevirilere emek verdiyse de (Nerval, Rimbaud, Hugo, Verlaine’-den..) işgal sırasında gizlilik içinde kaçak olarak yaşamak zorunda kaldı, insancıl ve barıştan yana şiirlerini iki savaş yılları içinde yayımlatmıştı: Die gottlosen Jahre (Tanrısız Yıllar) 1914, Die Freundschaft (Dostluk) 1917, Bewegungen (Eylemler) 1928 vb. Romanları da en çok o dönemde basıldı: Der Leberıdige (Canlı) 1918, Unter den Sterden (Yıldızların Altında) 1924. Oyunlar da yazdı: Der Mann (Adam) 1922, Baume in den Himmel (Göğe Ağan Ağaçlar) 1926, Celestina (1929) vb. Sürekli Gestapo kovuşturmasında canından bezdi, yakalandığı zaman birkaç ay sonra gerçekleşecek Paris’in kurtuluşunu bekleyecek samrı ve direnci kalmamıştı, canına kıydı (22 Ocak 1945).

Yorum yazın