Alfred Nobel

Alfred Nobel hayatı , Alfred Nobel neyi icat etti
Alfred Nobel , isveçli kimyacı (Stockholm 1833-San Remo 1896). Babasının deniz şantiyeleri yönettiği Petersburg’da okudu ve 1859’da Stockholm’e döndü. Nitrogliserini patlayıcı madde olarak kullanma yollarını araştırdı. Stockholm yakınındaki He-leneborg’da kurulmuş küçük bir laboratu-varda, az miktarda nitrogliserin yapmağa başladı (1863); birkaç ay sonra laboratu-var bir patlama sonucunda yıkıldı, küçük kardeşi de öldü. Çalışmalarına yılmadan devam eden Nobel 1865’te, Vinterviken’de (İsveç) yeni bir fabrika kurdu, sonra Krum-mel’de (Hamburg yakınları) bir İkincisini açtı. 1864’te civa fülminatı ile nitrogliserini patlatma imkânını buldu. Böylece, a-ğırlık olarak üç kısım nitrogliserini bir kısım gözenekli maddeye (toz kömür veya kiselguı*) emdiımeyi düşündü ve sıvı nitrogliserinden daha kullanışlı ve daha tehlikesiz olan bu patlayıcı karışıma «dinamit barutu» adını verdi. 1875’te nitrogliserini nitrolu pamuğa emdirerek dinamit lokumunu hazırladı. 1887’de, «balistit» adını verdiği, eşit oranlarda nitrogliserin ile nitroselüloz karışımından meydana gelen bir itici barut tasarladı. Birkaç yıl sonra, kor-dit ile ilgili olarak Britanya hükümetini mahkemeye verdi, ama davayı kaybetti. 1873’ten itibaren bütün bütün Paris’e yerleşen Nobel, 1881’de Sevran’da (Seine-et-Oi-se) bir laborotuvar kurdu ve dinamitleri daha da geliştirmek için araştırmalarını sürdürdü. Bu laboratuvarı 1890’da San Re-mo’ya taşıdı. Hemen hemen bütün servetini, her yıl beş ödül dağıtılması amacıyle bir kurula vasiyet elti. (L)

Yorum yazın