Albrecht von Roon

Albrecht von Roon , prusyalı feldmareşal ve siyaset adamı (Pleushagen, Kol-berg yakını 1803-Berlin 1879). Berlin Harp okulunu bitirdi. Harp okulu öğretmeni oldu (1827). Grundzüge der Erd-, Völker-und Staatenkunde (Coğrafya, Sosyoloji ve Devletler Bilgisinin İlkeleri) [1832] adlı bir eser yayımladı. 1835’te tekrar Harp okulu öğretmenliğine tayin edildi. 1837’de Militärische Länderbeschreibung von Europa’yı (Avrupa’nın Askerî Coğrafyası) yayımladı. 1859’da reformlar yapılmasını öngören bir rapor sunduktan sonra Orduyu Yeniden Teşkilâtlandırma komisyonu üyeliğine, savunma bakanlığına, kısa süre sonra da denizcilik bakanlığına getirildi (1861). Molt-ke’nin desteğiyle askerlik görevinin üç yıla çıkmasını ve yedek kara ordusunun (Landwehr) kurulmasını savundu. 1866 ve 1870 seferberliklerini hazırladı, Scharnhorst’un fikirlerine uygun olarak orduyu modernleştirdi. Orduya özellikle büyük bir hareket kabiliyeti kazandırarak, 1866 ve 1870 zaferlerini hazırladı. Yaptığı reformlar birçok tartışmaya yol açtı. 1866’ya kadar meclis çoğunluğunun muhalefetiyle karşılaştı. Fakat o tarihten sonra halkın desteğini kazandı. 1873’te Birmarck’m yerine Prusya hükümet başkanı oldu ve feldmareşalliğe yükseltildi. Kısa süre sonra siyasetten çekildi. (L)

Yorum yazın