Albert Thibaudet Kimdir

Albert Thibaudet Kimdir

Albert Thibaudet , Fransız yazarı (To urnus 1874 – Cenevre 1936). Bergson’-un öğrencisi olarak onun felsefesinin etkisini doğal saydı, Sorbonne’da edebiyat öğreniminden geçip liselerde öğetmen olarak çalıştı, İsveç’te Uppsala Ünıversi-tesi’yle Lozan’da dersler verdi, Cenevre Üniversitesi’nde Fransız Edebiyatı kürsü başkanı olarak (1925) yaşamını tamamladı. Dergilerde gözüken ilk eleştirilerinde bile nesnel bir tutumla, geniş bilgisinin verdiği yorum zenginliğiyle, duygudan uzak sağlıklı değerlendirmeleriyle dikkati çekmişti: La Poésie de Malarmè (M.nin Şiiri) 1912 (Aslında ilk ürünü olan Le Cyğne Rouge, koşukla düzyası karışık oyun denemesi, 1897; hayranı olduğu bu şairin etkisini taşıyordu. Pek çok eleştirel denemesi arasında kesinlikle sayılması gerekenler: Trente Ans de Vie Française (Fransız Yaşamının Otuz Yılı) 1920-1923, Triptyque de la Poésie Moderne: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé (Çağdaş Şiirin Üçlüsü: V, R, M.). 1924, Physiologie de la Ci-ritique (Eleştirinin Fizyolojisi) 1930, G. Elu-bert.. sa Vie, ses Romans, son Style (Flaubert… Yaşamı, romanları, Biçemi) 1935.. Son basımını göremediği en önemli eseri bir edebiyat tarihidir: Mistoire de la Literatüre Française de 1789 à nos Jours (1789’dan Günümüze Kadar Fransız Edebiyat Tarihi) 1936 vb.

Yorum yazın