Akif Şakir Şakar

Akif Şakir Şakar

Türk hekimi (İstanbul 1888 – ay.y. 1958). Dr. Şâkir Paşanın oğlu. İstanbul lisesi (1905) ve Dârülfünun Tıp fakültesini bitirdi (1910). Van Askerî hastahanesine operatör yardımcısı oldu (1911). Viyana Üniversitesi 1. Cerrahî Kliniği Kazazedeler istasyonu operatörlüğü (1912-1914), Sina çölünde Harp hastahanesi operatörlüğü (1914-1918) yaptı; esir düştü (1918). Üniversiteye girdi (1919), doçent oldu (1923). Hamburg üniversitesinde çalıştı (1927-1929). İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesine profesör (1932), ordinaryüs profesör oldu (1939). Valdebağ prevantoryumu danışmanlığında bulundu. İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Cerrahîsi ve Ortopedi kliniği direktörlüğüne getirildi. Eserleri: Çocuk Cerrahîsi ve Ortopedi; Spor Hastalıkları ve Tedavisi. (M)

Yorum yazın