Ahmet Ziya Akbulut

Ahmet Ziya Akbulut, (d. 1872, İstanbul -ö. 17 Nisan 1938, İstanbul), renk ve biçim yönünden bütünüyle doğaya bağh kalarak çalışan asker ressam.

1887’de Harbiye Mektebi’nden piyade subayı olarak mezun oldu. Okul sırasında tanıştığı Hoca Ali Rıza’nın etkisiyle resim çalışmalanna başladı. 1887-94 arasında Er kân-ı Harbiye (genelkurmay) resimhanesin-de, 1894-98 arasında da Kuleli Askeri Lisesi’nde resim öğretmenliği yaptı. Burada Nuri Paşa ile çalışarak resim bilgi ve tekniğini geliştirdi. 1896’da iki yıllık çalışmasının ürünü olan Ameli Menazır, bir süre sonra da Ameliye-i Fenn-i Menazır adlı kitaplannı yayımladı. 1898’de Askeri Okullar Matbaası müdürlüğüne atandı ve 1914’e değin bu görevde kaldı. 1913’te Osmanh Ressamlar Cemiyeti idare heyeti başkanlığına getirildi, aynı zamanda cemiyetin dergisinde sanatla ilgili makaleler yazdı. 1898’de ders vermeye başladığı Sanayi-i Nefise Mektebi’nde (sonra Güzel Sanatlar Akademisi, bugün Mimar Sinan Üniversitesi) 1930-33 arasında müdür yardımcılığı da yaptı. Matematik ve astronomiyle ilgilenen Ahmed Ziya, Akademi’nin rıhtımındaki güneş saatini yapmış, Takvim-i Ziya adh bir de takvim çıkarmıştır.
Matematik ve perspektif kurallannı dikkatle uygulayarak gerçekleştirdiği “Mihri-mah Sultan Camisi”, “Sultanahmet Camisi”, “Beyazıt Bimarhanesi” gibi genellikle büyük boyutlu yapıtlarında az figür kullanan Akbulut, daha çok mimari görünümlere yer verdiği dış mekân resimleri yapmıştır.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın